Posttraumatiskt stressyndrom, PTSS, PTSD (efter ”Posttraumatic stress disorder”), avser en form av ångeststörning eller trauma- och stressrelaterat syndrom som kan uppkomma efter ett trauma, i synnerhet sådana som innefattar dödshot alternativt varit katastrofartade, samt sexualiserat våld. Det hör inte heller till ovanligheten att militärer drabbas av PTSD. PTSD kännetecknas av en hög ångest- och stressnivå som vanligtvis uppkommer inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Du kanske känner igen dig? Eller bara är allmänt nyfiken? Då har vi i alla fall tio fakta om just posttraumatiskt stressyndrom som du bör känna till!

Fosterhemsbarn i riskzonen för att utveckla PTSD…

Andelen PTSD-drabbade hos vuxna som vistats i fosterhem i minst ett år mellan 14-18 år befanns vara högre än för krigsveteraner, vilket annars är en väldigt hårt drabbad grupp. [källa]

Studier har visat skillnad mellan killar och tjejer…

I ett bostadsexperiment från USA där de flyttade familjer från fattiga stadsdelar till de lite mer rikare stadsdelarna, upplevde unga pojkar i högre utsträckning PTSD som var jämförbara med krigsveteraner, medan psykologiskt välbefinnande istället förbättrades för unga tjejer. [källa]

Kan psykedeliska svampar vara lösningen…?

Psilocybin, den kemiska föreningen som finns i psykedeliska svampar, har i studier visat sig kunna utveckla nya hjärnceller, och kan användas som en behandling för PTSD och depression. Studierna är dock kontroversiella i flertalet länder och mer forskning kring ämnet pågår ännu. [källa]

Även vanligt hos hundar…

Även hundar kan drabbas av posttraumatisk stressyndrom. Och det är inte riktigt så ovanligt som man kan tro. Cirka 5% av alla militärhundar – oavsett nationalitet – drabbas av syndromet. Även fyrverkerier är en stor bidragande orsak. [källa]

VR-terapi…

Virtual reality-terapi, där en patient exponeras noggrant för traumatiska händelser utan någon verklig fara, har visat sig vara en effektiv PTSD-behandling. Det forskas mer och mer i ämnet sedan VR-teknologin slog igenom just för att den har visat sig vara väldigt effektiv. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om gränser

10 fakta du antagligen inte visste om gränser

En del gränser mellan länderna är hårt bevakade, medan andra bara går att kliva över, utan något som helst hinder eller passkontroll. Den gräns mellan två länder som betraktas som allra mest välbevakad är den mellan Nord- och Sydkorea. Och just gränser är ett...

10 hemligheter om produkter som dagligen används

10 hemligheter om produkter som dagligen används

Dagligen använder vi oss utav produkter i vardagen utan att ha en tanke på att det kan ligga någon hemlighet bakom. Och tyvärr är det så att många av de produkter som vi tar för givet har en hel del skelett i sina garderober. Men sen finns det också de produkter som...

10 fakta du antagligen inte visste om företagslån

10 fakta du antagligen inte visste om företagslån

Borta är den tid då endast stora företag med reviderade bokslut och en omsättning på flera miljoner kunde få ett företagslån hos banken. Idag finns en uppsjö av mindre långivare som erbjuder företagslån speciellt anpassade för småföretag. Jämför företagslån på...