Posttraumatiskt stressyndrom, PTSS, PTSD (efter ”Posttraumatic stress disorder”), avser en form av ångeststörning eller trauma- och stressrelaterat syndrom som kan uppkomma efter ett trauma, i synnerhet sådana som innefattar dödshot alternativt varit katastrofartade, samt sexualiserat våld. Det hör inte heller till ovanligheten att militärer drabbas av PTSD. PTSD kännetecknas av en hög ångest- och stressnivå som vanligtvis uppkommer inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Du kanske känner igen dig? Eller bara är allmänt nyfiken? Då har vi i alla fall tio fakta om just posttraumatiskt stressyndrom som du bör känna till!

Fosterhemsbarn i riskzonen för att utveckla PTSD…

Andelen PTSD-drabbade hos vuxna som vistats i fosterhem i minst ett år mellan 14-18 år befanns vara högre än för krigsveteraner, vilket annars är en väldigt hårt drabbad grupp. [källa]

Studier har visat skillnad mellan killar och tjejer…

I ett bostadsexperiment från USA där de flyttade familjer från fattiga stadsdelar till de lite mer rikare stadsdelarna, upplevde unga pojkar i högre utsträckning PTSD som var jämförbara med krigsveteraner, medan psykologiskt välbefinnande istället förbättrades för unga tjejer. [källa]

Kan psykedeliska svampar vara lösningen…?

Psilocybin, den kemiska föreningen som finns i psykedeliska svampar, har i studier visat sig kunna utveckla nya hjärnceller, och kan användas som en behandling för PTSD och depression. Studierna är dock kontroversiella i flertalet länder och mer forskning kring ämnet pågår ännu. [källa]

Även vanligt hos hundar…

Även hundar kan drabbas av posttraumatisk stressyndrom. Och det är inte riktigt så ovanligt som man kan tro. Cirka 5% av alla militärhundar – oavsett nationalitet – drabbas av syndromet. Även fyrverkerier är en stor bidragande orsak. [källa]

VR-terapi…

Virtual reality-terapi, där en patient exponeras noggrant för traumatiska händelser utan någon verklig fara, har visat sig vara en effektiv PTSD-behandling. Det forskas mer och mer i ämnet sedan VR-teknologin slog igenom just för att den har visat sig vara väldigt effektiv. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om TikTok

10 fakta du antagligen inte visste om TikTok

TikTok, även känt som Douyin (kinesiska: 抖音; pinyin: Dǒuyīn; ordagrant: "vibrato") i Kina, är en sociala medier-app för skapande och delning av videor och livesändningar. Appen släpptes i september 2016 av Bytebance, och är nu en ledande plattform för korta videor....

10 fakta du antagligen inte visste om kärnvapen

10 fakta du antagligen inte visste om kärnvapen

Kärnvapen är en typ av vapen vars sprängladdning får sin energi från fission, eller från olika kombinationer av fission och fusion, av atomkärnor. Detta till skillnad mot konventionella vapen, vars sprängladdningar får sin energi från kemiska processer. Att som land...

10 fakta du antagligen inte visste om hemlöshet

10 fakta du antagligen inte visste om hemlöshet

Hemlöshet är en situation som uppstår när en person saknar fast bostad i en kultur där rådande norm är att man har sådan (till skillnad från nomadiska kulturer). Definitionen av hemlöshet varierar från land till land. I Sverige har vi - tack och lov - en väldigt låg...