Posttraumatiskt stressyndrom, PTSS, PTSD (efter ”Posttraumatic stress disorder”), avser en form av ångeststörning eller trauma- och stressrelaterat syndrom som kan uppkomma efter ett trauma, i synnerhet sådana som innefattar dödshot alternativt varit katastrofartade, samt sexualiserat våld. Det hör inte heller till ovanligheten att militärer drabbas av PTSD. PTSD kännetecknas av en hög ångest- och stressnivå som vanligtvis uppkommer inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Du kanske känner igen dig? Eller bara är allmänt nyfiken? Då har vi i alla fall tio fakta om just posttraumatiskt stressyndrom som du bör känna till!

Fosterhemsbarn i riskzonen för att utveckla PTSD…

Andelen PTSD-drabbade hos vuxna som vistats i fosterhem i minst ett år mellan 14-18 år befanns vara högre än för krigsveteraner, vilket annars är en väldigt hårt drabbad grupp. [källa]

Studier har visat skillnad mellan killar och tjejer…

I ett bostadsexperiment från USA där de flyttade familjer från fattiga stadsdelar till de lite mer rikare stadsdelarna, upplevde unga pojkar i högre utsträckning PTSD som var jämförbara med krigsveteraner, medan psykologiskt välbefinnande istället förbättrades för unga tjejer. [källa]

Kan psykedeliska svampar vara lösningen…?

Psilocybin, den kemiska föreningen som finns i psykedeliska svampar, har i studier visat sig kunna utveckla nya hjärnceller, och kan användas som en behandling för PTSD och depression. Studierna är dock kontroversiella i flertalet länder och mer forskning kring ämnet pågår ännu. [källa]

Även vanligt hos hundar…

Även hundar kan drabbas av posttraumatisk stressyndrom. Och det är inte riktigt så ovanligt som man kan tro. Cirka 5% av alla militärhundar – oavsett nationalitet – drabbas av syndromet. Även fyrverkerier är en stor bidragande orsak. [källa]

VR-terapi…

Virtual reality-terapi, där en patient exponeras noggrant för traumatiska händelser utan någon verklig fara, har visat sig vara en effektiv PTSD-behandling. Det forskas mer och mer i ämnet sedan VR-teknologin slog igenom just för att den har visat sig vara väldigt effektiv. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

Federal Bureau of Investigation (FBI) är en amerikansk federal polismyndighet som är en del av USA:s justitiedepartement. I dess jurisdiktion ingår att utreda alla federala brott som i lag eller annan reglering inte har tilldelats någon annan federal...

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

CIA - Central Intelligence Agency (på svenska Centrala underrättelsetjänsten - är den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten. CIA skapades av den tidigare presidenten Harry S. Truman då National Security Act antogs den 26 juli 1947 och ersatte då den förutvarande...

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. De består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar genom påverkan av vindens kraft. Rotorn driver en generator som producerar el som överförs till elnätet....