Blodsporten som kallas ”spindelkamp”…

Spindelkamp är en brutal blodsport som involverar spindlar som förekommer i olika former i Filippinerna, Japan och Singapore. Striderna som inträffar i Filippinerna och i Japan är iscensatta mellan honor av olika arter av vävare. Blodsporten omsätter årligen miljontals kronor. [källa] 

Spindeln som rullar iväg vid fara…

Carparachne aureoflava (även kallad ”hjulspindel”), som finns i den namibiska öknen, rullar ihop benen och förvandlas till ett ”hjul” för att sedan rulla iväg när den känner sig utsatt för fara, som du ser på bilden nedanför. Spindelns försvarsteknik har också inspirerat företag som bygger robotar, då de på samma sätt kan ta sig fram snabbare. [källa]

Det är mest i fångenskap hanarna blir uppätna av honorna efter parning…

Svarta änkespindlar av honkön äter sällan sin partner efter parning och mycket av det dokumenterade beviset för kannibalism har ägt rum i laboratorieburar där hanarna inte kunde fly. [källa]

Pappa-långben-spindlarna är inte så oskyldiga som de kan verka…

Dallerspindlar (kanske mer känd som ”pappa-långben”) har inga problem med att föda sig på giftiga spindlar, som exempelvis svarta änkan. [källa]

Dallerspindlar (kanske mer känd som "pappa-långben") har inga problem med att föda sig på giftiga spindlar, som exempelvis svarta änkan.

Spindelnätet är noga planerat

Spindlar ställer in varje del av deras nät till en specifik frekvens genom att göra vissa trådar stramare än andra, så att när något fångas i den kan spindeln enkelt hitta var den är. Spindlar använder det också för att avgöra vad som orsakar ljud, mat eller en potentiell parningspartner. [källa]

En gigantisk spindelkoloni med över 50 000 spindlar

Några arter av spindlar är sociala och bildar kolonier. De flesta av dessa kolonier har mellan 500 och 1 000 individer. En Anelosimus eximius-koloni kan dock vara hem för mer än 20 000 spindlar. En social spindelkoloni i Texas, USA, som befanns vara över 7,5 meter lång, 2,5 – 3 meter bred och 1,5 meter hög. Där fann man ett hem för hela 50 000 spindlar. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

Måsar, även känt som trutar (Larinae på latin), lever vanligtvis vid kuster, floder, sjöar och våtmarker. Men det hör inte till ovanligheten att man kan stöta på en mås eller två även i inlandet. Bara de tre måsarna tretåig mås, beringmås och tärnmås, och ett antal...

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

Grand danois härstammar från Tyskland (tyska: Deutsche Dogge) och framavlades till en början som en molosserhund som jakthund för högvilt. Idag används dock hundrasen till största del som sällskapsdjur. Vad som kanske specifikt kännetecknar rasen är utan tvekan dess...

10 fakta du antagligen inte visste om sniglar

10 fakta du antagligen inte visste om sniglar

Sniglar är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) och förekommer i många miljöer. Dock är de känsliga mot torka och är därför framför allt nattaktiva. Dagtid gömmer de sig på svala och fuktiga platser. Detta är också anledningen till att du oftare ser sniglar...