1
1 poäng

I naturen finns det många varelser som vi beundrar för sin skönhet, fascineras av för sina beteenden och fruktar för deras kraft. Men det finns också de som vi betraktar med en blandning av respekt och rädsla på grund av deras förmåga att orsaka stor skada eller till och med död för oss människor.

Från de dödliga raserierna av tropiska vatten till de tysta skyggarna i djungelns skuggor, är världen fylld med djur som kan skapa farliga situationer för människor i deras närhet. I denna artikel kommer vi att utforska de tio farligaste djuren i världen, baserat på deras förmåga att orsaka skada och död hos människor runt om i världen.

Ha dock i åtanke att antalet dödsfall bara är en ungefärlig uppskattning, då det i princip är omöjligt att ta fram exakt statistik. Likaså bör du ha i åtanke att det varierar kraftigt från år till år.

Elefanter…

I områden där människor och elefanter delar livsmiljöer, särskilt i vissa delar av Afrika och Asien, kan konflikter uppstå och leda till attacker från elefanter mot människor. Trots att exakta siffror är svåra att fastställa, finns det rapporter om dödsfall som orsakats av elefantattacker varje år.

Det är dock viktigt att poängtera att dödsfall till följd av elefantattacker vanligtvis är relativt få jämfört med andra faror i naturen och andra orsaker till dödsfall bland människor. Elefanter är normalt sett inte aggressiva mot människor om de inte provoceras eller känner sig hotade, och de flesta konflikter kan undvikas genom att människor tar hänsyn till elefanternas beteende och respekterar deras livsmiljöer.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
Cirka 500 människor.

Svin…

Svin kan vara farliga för människor på flera sätt, inklusive attacker från vildsvin och spridning av sjukdomar som trikinos och influensa. Uppskattningar av antalet dödsfall till följd av svin varierar beroende på geografisk plats, tillgång till medicinsk vård och förekomsten av sjukdomar som sprids av svin. I allmänhet är antalet dödsfall till följd av svin relativt lågt jämfört med andra dödsorsaker, men det kan fortfarande vara betydande i vissa områden där svin och människor delar livsmiljöer.

Exakta siffror för antalet dödsfall till följd av svin är svåra att fastställa och kan variera från år till år, även om en ungefärlig uppskattning har gjorts. Den typ av svin som ansvarar för flest fall av dödsfall bland människor är dock vildsvinen.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
750 människor.

Bin/getingar…

Dödsfall orsakade av bistick och getingstick inträffar vanligtvis på grund av allvarliga allergiska reaktioner, kända som anafylaxi, hos personer som är allergiska mot insektsgifterna. Det är viktigt att notera att allvarliga allergiska reaktioner kan vara livshotande om de inte behandlas omedelbart med nödvändig medicinsk vård.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
200 – 1 000 människor.

Kvalster…

Kvalster kan sprida sjukdomar som borrelia och Rocky fläcktyfus genom fästingbett. Dessa sjukdomar kan vara potentiellt livshotande om de inte behandlas i tid. Kvalster är inte vanligtvis direkt ansvariga för att orsaka dödsfall hos människor, utan de är oftare förknippade med allergiska reaktioner och sjukdomar som astma, eksem och allergisk rinit, som i sin tur i värsta fall kan leda till döden.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
Cirka 1 000 människor.

Krokodiler…

Enligt vissa källor, som International Union for Conservation of Nature (IUCN), uppskattas det att krokodiler orsakar mellan 1 000 och 2 500 dödsfall årligen runt om i världen. Dessa siffror inkluderar attacker från både sötvattenskrokodiler och saltvattenskrokodiler och kan variera beroende på faktorer som populationstäthet, människors beteende och tillgång till säkerhetsåtgärder.

Det är dock viktigt att notera att dödsfall till följd av krokodilattacker kan vara svåra att exakt fastställa eftersom det kanske inte alltid rapporteras eller registreras korrekt, särskilt i mer avlägsna och resursfattiga områden där krokodiler är vanliga.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
1 000 – 2 500 människor.

Skorpioner…

Av sammanlagt cirka 1 500 skorpionarter är cirka 50 arter farligt giftiga för oss människor. Uppskattningsvis blir cirka 1,2 miljoner människor årligen stuckna av skorpioner.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och andra medicinska källor, uppskattas det att skorpionbett orsakar mellan 1 000 och 5 000 dödsfall årligen runt om i världen. Värst drabbat av dödliga skorpioner är Mexiko med uppemot 1 000 dödsfall per år.

På bilden nedanför ser du en brasiliansk skorpion (Tityus serrulatus), som finns i Brasilien och andra delar av Sydamerika. Dess gift kan vara dödligt för människor och barn är särskilt känsliga för dess bett.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
1 000 – 5 000 människor människor.

Hundar…

Enligt data från Världshälsoorganisationen (WHO) och andra medicinska källor, uppskattas det att mellan 25 000 och 35 000 människor dör årligen till följd av rabiesinfektioner som överförs genom hundbett runt om i världen. Det är viktigt att notera att dessa siffror inkluderar inte bara dödsfall till följd av hundbett utan även dödsfall till följd av rabies.

Det är också viktigt att skilja mellan dödsfall till följd av rabiesinfektioner och dödsfall till följd av aggressiva attacker från hundar, vilka är mindre vanliga. Exakta siffror för antalet dödsfall till följd av enskilt aggressiva hundattacker är svåra att fastställa. Man bör också ha i åtanke att vi människor lever som allra tätast med hundar (och katter), och att vi därför löper större risk att hamla i konflikt med dessa djur.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
25 000 – 35 000 människor.

Ormar…

Ormar är mest förekommande i tropiska och subtropiska regioner runt om i världen, och dödsfall till följd av ormbett är vanligast i dessa områden där giftiga ormar är vanliga och där tillgången till medicinsk vård kan vara begränsad. Särskilt utsatta områden inkluderar delar av Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern.

Majoriteten av dödsfall av ormbett skulle kunna undvikas genom snabb tillgång till medicinsk vård, till exempel genom administrering av motgift och andra lämpliga behandlingar. Den orm som vanligtvis anses vara den farligaste och som orsakar flest dödsfall bland människor är glasögonormen (Naja naja), även kallad indisk kobra, som du ser på bilden nedanför.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
81 000 – 138 000 människor.

Sötvattensniglar/Schistosoma…

Schistosomiasis, även känd som snail fever, är en allvarlig sjukdom som överförs av parasitiska flatmaskar, särskilt av släktet Schistosoma, som har vissa färskvattensnäckor som mellanvärd. Sjukdomen är en av de mest utbredda parasitära sjukdomarna i världen och den orsakar betydande sjukdomsbörda och dödsfall, särskilt i tropiska och subtropiska områden där färskvattenkällor kan vara förorenade.

Schistosomiasis är en vanlig sjukdom hos människor som lever i eller reser till områden där parasitinfekterade sniglar finns i vattenkällor. Infektionen sker när människor kommer i kontakt med förorenat vatten som innehåller larverna av parasiterna. Larverna tränger in i huden och utvecklas sedan till vuxna maskar i människans blodkärlssystem.

Sjukdomen kan orsaka en rad symtom, inklusive feber, hosta, trötthet, buksmärtor, blodig avföring och njurskador. I allvarliga fall kan det leda till leverskador, blödningar och andra komplikationer som kan vara livshotande om de inte behandlas.

Dödsfall till följd av schistosomiasis är vanliga, särskilt i områden där sjukdomen är endemisk och där tillgången till medicinsk vård är begränsad.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
Cirka 200 000 människor.

Myggor…

Myggor är ansvariga för en stor mängd dödsfall hos oss människor varje år, huvudsakligen genom spridning av sjukdomar som malaria, denguefeber, zikavirus och gula febern. Malaria är särskilt dödlig och sprids av myggor från släktet Anopheles. Sjukdomen drabbar särskilt barn och gravida kvinnor och kan leda till allvarliga komplikationer och dödsfall om den inte behandlas i tid.

Även om myggor inte medvetet är ute efter att döda människor, är de effektiva ”sjukdomsvektorer” som kan överföra smittsamma patogener från person till person under sin blodsugning.

Uppskattat antal dödsfall varje år:
750 000 – 1 000 000 människor.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win