0

Rubriken väcker kanske genast nyfikenhet och förväntningar på att upptäcka nya insikter och ovanliga resultat som kan skaka om våra förutfattade meningar. I en värld av vetenskap och forskning är det inte ovanligt att studier leder till förvånansvärda och ibland lite kontroversiella slutsatser som utmanar våra tidigare förståelser. Genom att utforska några av dessa studier och deras resultat kan vi kanske öppna våra sinnen för nya perspektiv och kanske till och med omvärdera våra egna övertygelser. Här är nämligen tio studier som har blivit utförda av forskare – och som ofta kanske gav ett lite överraskande resultat.

Människor med social ångest har i regel en högre empati, enligt studier…

År 2011 fann en studie att individer med svår social ångest i regel hade högre empati än de som inte led av social ångest. Studien fann att hög empati kan göra socialt oroliga individer mer känsliga och uppmärksamma på andra människors sinnestillstånd. [källa]

Stor studie visade att de som äter sötsaker i regel har ett lägre BMI än de som inte gör det…

En studie från 2011 visade att människor som äter godis och choklad i regel väger mindre och har en lägre BMI än de som helt avstår från sötsaker. Studien gjordes på 15 000 vuxna människor som alla hade fyllt minst 19 år mellan 1999 och 2004. Studien publicerades i tidskriften Nutrition Research och finansierades av National Confectioners Association och United States Department of Agriculture. [källa]

Flera studier har visat på tydliga paralleller mellan internettroll och sadistiska drag…

Forskning har visat att internettroll ofta uppvisar beteendemönster som är förknippade med personlighetsdrag såsom sadism, narcissism och psykopati. Studier har funnit att vissa internettroll har en benägenhet att njuta av att orsaka smärta eller obehag hos andra på nätet, vilket kan kopplas till sadistiska drag.

En studie publicerad 2014 i tidskriften Personality and Individual Differences fann att internettroll tenderar att uppvisa sadistiska beteenden och att deras handlingar på nätet är starkt kopplade till nöjet av att orsaka andras lidande. Studien föreslog också att internettroll delvis kan betraktas som ”typiska vardagliga sadister” på grund av den starka kopplingen mellan sadistiska drag och deras onlinebeteende. [källa]

Försvinner teskedarna från din arbetsplats? Oroa dig inte – det har forskats även i detta, så klart…

Ett australiensiskt forskningsinstitut genomförde en studie med syfte att undersöka varför så många teskedar försvinner från arbetsplatser. Studien, som publicerades i British Medical Journal år 2005, fann att 80% av teskedarna i studien försvann under en viss tidsperiod. Dessutom beräknades teskedarnas ”halveringstid” vara 81 dagar, vilket innebar att hälften av teskedarna försvann inom den tidsramen. Denna lite mer humoristiska och udda studie fångade internationell uppmärksamhet och visade på intresset för att undersöka vardagliga fenomen på ett vetenskapligt sätt. [källa]

Studier i att försöka replikera äldre studier lärde oss att ändra vårt sätt i forskning vad gäller öppenhet, transparens och reproducerbarhet…

Det har funnits problem med reproducerbarhet och replikerbarhet i psykologisk forskning, vilket har framhävts av flera studier och metaanalyser. En av de mest kända studierna om detta ämne publicerades 2015 av Open Science Collaboration, där man försökte att replikera 100 studier publicerade i några av de mest prestigefyllda psykologitidskrifterna år 2008. Resultaten visade att endast omkring hälften av studierna kunde replikeras framgångsrikt, vilket indikerar en betydande brist på reproducerbarhet inom psykologisk forskning.

Denna studie och andra liknande undersökningar har lett till en ökad medvetenhet om behovet av att förbättra metoder för forskning och publicering inom psykologi och andra vetenskapliga discipliner. Det har också ökat betoningen på öppenhet, transparens och reproducerbarhet i forskningsprocessen. [källa]

Nu är det bevisat – män ljuger om sin penisstorlek…

En studie med 1 661 sexuellt aktiva män lät rapportera sin egen penisstorlek, och det genomsnittliga värdet som rapporterades var mellan 15,5 – 16,5 centimeter. En efterföljande klinisk studie mätte sedan samma mäns penisar och fann att den genomsnittliga faktiska storleken snarare var 13 – 14,5 centimeter. Det är alltså inte längre någon myt att män gärna överdriver sin storlek. Publicerades studien, då? Självklart! I tidskriften Journal of Sexual Medicine. Jobbigt läge, alla män. [källa]

Studier har kommit fram till att kvinnor blir lika sexuellt upphetsade av sexuella bilder som män…

Det finns studier som har funnit att kvinnor kan reagera på sexuell stimuli på ett liknande sätt som män och att de kan bli fysiskt upphetsade av en bredare variation av sexuella bilder än vad män blir. En studie från kanadensiska McGill University som publicerades 2006 i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences fann att kvinnor faktiskt visade snabba fysiologiska reaktionersexuella bilder, liknande mäns reaktioner. Studien antydde också att kvinnor kan vara sexuellt upphetsade av en större variation av sexuella bilder än vad som tidigare antagits. [källa]

Ett ökat Facebook-användande kunde kopplas till en minskad tillfredsställelse av ens eget liv, enligt en mindre utförd studie…

Amerikanska University of Michigan utförde en studie där de observerade 82 Facebook-användare under en två veckors-period. I denna mindre studie kom man fram till att en ökning av ens Facebook-användande kunde vara starkt kopplat till en minskad tillfredsställelse av ens egna liv, och det är dessutom en högre sannolikhet för att man håller på att utveckla en depression. [källa]

Monopol-studie bevisade att vi människor blir riktiga as när vi har mer pengar, kort sagt…

En studie publicerad 2012 i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences utförde ett experiment med Monopolyspelare där vissa slumpmässigt tilldelades dubbla pengar jämfört med sina motståndare. Resultaten visade att de spelare som hade mer pengar än sina motståndare tenderade att agera mer självsäkert och dominerande under spelets gång. De var också mer benägna att visa bristande empati mot sina motståndare och rationalisera sina segrar som resultat av deras egen skicklighet och strategi snarare än tur.

Studien pekade på vikten av sociala och ekonomiska faktorer i att forma beteenden och att det finns en tydlig koppling mellan ekonomiska ojämlikheter och sociala dynamiker. [källa]

Svensk studie bevisade att hjärtattacker ökar vid övergången till sommartid…

En svensk studie, publicerad i tidskriften The New England Journal of Medicine år 2008, fann att antalet hjärtattacker var signifikant högre under de tre första vardagarna efter övergången till sommartid, när klockorna ställs fram en timme. Studien visade att risken för hjärtattacker ökade med cirka 5% under denna period, vilket tros bero på störningar i sömnrytmen och stressrelaterade faktorer till följd av förändringen i tid. [källa]

”Happy wife, happy life”…

Hustruns lycka är viktigare än hennes mans när det gäller att behålla ett lyckligt och varaktigt äktenskap. Forskare analyserade data från 394 äldre par som ingick i en nationell studie av inkomst, hälsa och funktionshinder under år 2009. Åtminstone en av makarna var 60 år eller äldre och i genomsnitt hade paren varit gifta i 39 år. Studien publicerades i oktober månad samma år i tidskriften Journal of Marriage and Family. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

0

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win