Colosseum, Kolosseum eller Flaviska amfiteatern är en ellipsformad amfiteater i Rom, uppförd mellan 70 och 80 år e.Kr. Kejsar Vespasianus började bygget som slutfördes av hans son Titus. Under romerska rikets tid hade man strid mellan vilda djur, avrättningar, gladiatorspel och teater där för en stor publik, som mest 87 000 åskådare. Även om den historiska byggnaden i dag inte är helt intakt, besöker årligen miljontals turister platsen. Här följer tio fakta som du antagligen inte kände till om Colosseum!

Över 600 olika växtarter har kunnat identifieras intill byggnaden…

Fram tills idag har 684 växtarter identifierats vid Colosseum. Många av fröna planterades genom avföring av de många exotiska djur som hämtades långt från det romerska rikets gränser.

Fylldes med vatten…

Det kanske kan vara svårt att tro, men år 86 e.Kr. fylldes Colosseum med vatten för att iscensätta ett fullständigt sjöslag för en fullsatt publik.

Arenans grund var fylld av sand…

Det latinska ordet ”arena” betyder ”sand”, varpå vi har fått den moderna definitionen eftersom romarna täckte arenans grund med sand. Sanden fanns där för att absorbera den enorma mängd blod som spilldes från både olika djur och människor.

Specialförband hämtade in livsfarliga och exotiska djur…

Den romerska kejserliga armén skapade specialiserade stridande förband för att fånga in farliga och vilda djur som de kunde slåss med på Colosseum. De förbjöds att skada djuren och ansågs ha ett av de farligaste jobben i riket.

Ett annorlunda sätt att fira en seger…

Rom firade en seger genom att släppa 1 000 strutsar1 000 björnar och 1 000 rådjur på Colosseum, varpå folket blev beviljade att ta död på vad de ville och därefter ta hem köttet.

10 gigantiska djur som levde efter dinosaurierna

10 gigantiska djur som levde efter dinosaurierna

Trots nästan obegränsat med arkeologiska fynd världen över så vet vi människor bara en knapp bråkdel av de djur och arter som har levt innan oss. Att dinosaurier utgör ett så stort intresse för oss beror delvis på att vi funnit så många fossiler efter dem, men också...

10 fakta du antagligen inte visste om utdöda djur

10 fakta du antagligen inte visste om utdöda djur

Av alla arter som någonsin har levt under hela jordens historia har bara en bråkdel av en procent fossiliserats. Det mesta av livets historia kommer med andra ord att vara okänd för all framtid. Att vi människor också bär ansvaret för att flera olika djurarter har...