2
2 poäng

Rådjur (på latin Capreolus capreolus) är ett litet hjortdjur som förekommer i Europa och Mindre Asien. Benämningen på en vuxen hane och hona är bock respektive get eller rå, ungdjur under första året kallas kid eller killing, och getter som ännu inte fött kid kallas för smaldjur. Men som uppvuxen nordbo borde du ha full koll på detta redan, så här kommer istället tio fakta om rådjur som du kanske inte kände till!

Blev nästan helt utrotade i Sverige…

I historisk tid förekom rådjur över hela Götaland och Svealand. Under sent 1700-tal, när allmogens rätt att jaga släpptes fri efter att tidigare varit begränsad till adeln, utrotades i det närmaste rådjuret. Redan under 1780-talet utrotades rådjuret i Södermanland och Närke, och 1820-talet i Östergötland. Vid mitten av 1850-talet fanns rådjur endast i Skåne, men i början av 1880-talet hade de åter börjat sprida sig till Halland och Kronobergs län. Oscar Dickson lät på 1860-talet inplantera rådjur i Göteborgstrakten, och de hade på 1870-talet förökat sig till 50–60 djur och börjat sprida sig till omgivande trakter.  På 1930-talet hade rådjuren hunnit bli rikligt förekommande i Skåne och förekom i enstaka exemplar ganska långt norrut. Under 1940-talet började enstaka rådjur att sprida sig även till Dalarna och Norrland. I början av 1950-talet fanns fasta bestånd i JämtlandHärjedalen och Medelpad. Därefter steg rådjurspopulationen kraftigt. Mellan åren 1955 och 2005 beräknas antalet svenska rådjur ha ökat från 100 000 till 375 000. Bland annat kan den minskande mängden varg, lo och räv ha spelat roll, liksom mindre lösdrift av boskap och en viss allmän temperaturhöjning (med mildare vintrar). Toppen nåddes i början på 1990-talet, då antalet beräknas ha nått en miljon rådjur.

Jagandet ökar med åren…

Rådjuret betraktas som ett värdefullt jaktvilt. Djuret jagas både för köttets och sportens skull. Enbart under 1984 sköts cirka 1,7 miljoner rådjur i Europa. Under det tidiga 2000-talet var siffran uppe på cirka 2,7 miljoner.

Här skjuts de flest rådjur i Europa…

Tyskland har den största populationen och avskjutningen. År 2002 uppskattas Tyskland ha en population på omkring tre miljoner rådjur och avskjutningen beräknades år 2005 uppgå till cirka en miljon. Andra länder i Europa som haft högre avskjutningssiffror under 2000-talet (över 100 000) är Frankrike (461 689 år 2002), Österrike (258 264 år 2006), Polen (147 000 år 2005), Sverige (129 700 år 2005), Tjeckien (120 995 år 2004), Storbritannien (103 025 år 2003) och Danmark (101 000 år 2005). Den rapporterade avskjutningen från europeiska Ryssland på 2 500 djur för år 2006 är en osäker siffra och kan vara betydligt mindre än den faktiska avskjutningen.

Detta är tillåtet vid jakt i Sverige…

I Sverige bedrivs jakt på rådjur i huvudsak på tre olika sätt: med drivande eller stötande hund, som vakjakt eller som smygjakt/pyrschjakt. Rådjur jagas både med kulgevär och hagelgevär. Tillåtna kalibrar är för kulvapen klass 2 och hagelvapen kaliber 12, 16 och 20.

Kan innehålla höga halter av cesium…

östra delen av Sverige är det tillåtet att jaga hornbärande rådjur 1 maj till 15 juni. Detta på grund av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som medfört att cesiumhalten är hög i rådjur. Cesiumhalten ökar under sommarmånaderna då djuren betar i markytan, till exempel grässvamp och så vidare, och är som högst under höst och tidig vinter. Cesiumhalten sjunker sedan när djuren betar från träd och buskar. Cesiumhalterna är som lägst under de tidiga vårmånaderna. Det är på grund av att halterna är låga under våren som jakten på hornbärande djur godkänns denna tid.

Använder luktsinne för kommunikation…

Rådjur har också ett extraordinärt luktsinne. De kan känna doften av mat på enorma avstånd. Rådjuren använder också denna förmåga genom att kommunicera med varandra, och även för att detektera positionen av andra rådjursgrupper.

400 000 skjutna under år 1993…

År 1993 sköts nästan 400 000 rådjur bara här i Sverige. Nedgången i rådjursstammen ses tydligt i avskjutningssiffrorna, 1997 sköts det 210 000 djur och cirka 160 000 år 2001.

Äter avsevärt mer under sommaren…

Under vinterperioden äter ett rådjur bara cirka en tredjedel jämfört med vad de äter under sommaren. Detta för att födan är avsevärt svårare att hitta under kalla vintrar. De äter bara tillräckligt för att inte frysa under vintern och äter upp sig mer under sommaren.

Hanen försvarar familjen…

En hane försvarar ständigt sin familj, och känner de sig hotade av dig – eller något annat djur – hör det inte alls till ovanligheten att hanen försvarar familjen. Speciellt om det finns killingar i flocken.

Kunde ha varit Ålands vapen…

Det första framställda vapnet för Åland var ett rådjur. Det kom dock aldrig till användning, utan ersattes slutliten med en kronhjort.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
0
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win