1
1 poäng

Djurförsök är ett samlingsnamn för användning av djur i forskningsverksamhet, i tester av ämnen och produkter, i utbildningssyfte såväl som vid diagnos av sjukdomar och tillverkning av biologiska produkter. Definitionen av djurförsök varierar dock från land till land. De djurarter som framför allt används i djurförsök är möss, råttor, fiskar och hönsfåglar. Även kaniner, marsvin, hamstrar, hundar, katter, får, kor och apor förekommer i djurförsök. Man använder försöksdjur då det inte finns något in vitro system som motsvarar människans metabolism. Test med försöksdjur har fått hård kritik, framförallt från olika djurrättsaktivister. Här följer tio fakta som du bör känna till om de djurförsök som sker världen över.

Sveriges definition av djurförsök skiljer sig från övriga länder…

I den svenska definitionen av djurförsök inkluderas även provfiskebeteende- och utfodringsstudier samt djur som avlivas för att deras kroppar eller delar av kropparna (till exempel organ, vävnader eller celler) ska användas. Enligt den svenska definitionen användes 6 806 712 försöksdjur i Sverige under år 2008. Den största delen, 84,86%, av dessa utgjordes av provfiske. Om Sverige hade följt den europeiska definitionen hade antalet använda försöksdjur samma år istället varit 501 457.

Alla nya läkemedel som släpps i Sverige måste genomgå djurförsök först…

Du har säkert hört av någon bekant att djurförsök har förmildrats i Sverige den senaste tiden, eller att vissa nya svenska läkemedel inte har genomgått något djurprov, men det påståendena stämmer inte riktigt. Alla läkemedel i Sverige måste genomgå djurtester, undantag finns för kopior av gamla läkemedel som redan har genomgått djurtester. Den myndighet som ansvarar för djurförsöken i Sverige är Statens jordbruksverk, då Djurskyddsmyndigheten lades ner den 1 juli 2007.

Djur som används måste vara uppfödda för att användas till sitt tänkta syfte…

För att få använda försöksdjur så är ett av kraven att djuren är destinationsuppfödda, det vill säga uppfödda för att användas i försök. Denna regel gäller mus, råtta, marsvin, hamster, gerbil, kanin, hund, katt, iller, vaktel, samtliga primatarter och samtliga arter av genetiskt modifierade ryggradsdjur. Vid undervisning i hållande och skötsel av djur så finns även undantag för några av ovanstående arter. För hundar och katter som hålls som sällskapsdjur finns ett undantag som ges vid till exempel klinisk prövning av läkemedel för djur eller när förekomsten av en sjukdom inom en viss ras ska undersökas genom exempelvis blodprovstagning eller annan enklare undersökning. Dessa sällskapsdjur är då försöksdjur under den tid de används, så etiskt godkännande av försöket krävs.

I USA är flera djur inte skyddade av lagstiftningen…

USA:s djurskyddslagstiftning definieras inte råttor, möss, fåglar och fiskar, det vill säga de mest använda försöksdjuren, som djur. De är alltså inte skyddade av lagstiftningen och de räknas oftast inte heller med i statistik över antalet djur som har använts i försök, vilket också gör deras statistik vilseledande. År 2010 rapporterades det från The U.S. Department of Agriculture (USDA) att hela 97 123 djur av olika arter led i forskningssammanhang då bland annat bedövning hade uteblivit.

Tester utan djur förhoppningsvis inom en snar framtid…

Intresset för att ersätta djurförsök har ökat, inte minst som ett resultat av EU:s förbud mot kosmetikatester på djur. Även EU:s nya lagstiftning för registrering och kontroll av kemikalier, REACH, har inneburit att intresset för att få fram nya testmetoder som kan ersätta djurtesterna, ökat kraftigt. Genom sina forskningsramprogram satsar EU pengar på projekt för att ersätta djurtester, särskilt för kemikalier och läkemedel.

Bara två länder tillåter djurförsök på schimpanser i dag…

USA och Gabon är de enda två länderna i världen som tillåter djurförsök på schimpanser. Försök på schimpanser har tidigare varit populärt inom forskning och försök fram tills det blev förbjudet, då de är människans närmsta släkting och delar 98% av vår DNA.

Mer än hälften av budgeten på djurförsök…

US Nation Institutes of Health (NIH) spenderar årligen hela 14 miljarder dollar av de budgeterade 31 miljarder dollarna på djurförsök. Det vill säga att mer än hälften (54.84%) av budgeten läggs på djurförsök.

Människoorgan har odlats på djur…

Forskarna och bröderna Joseph och Charles Vacanti lät ett människoöra växa ut från en levande mus rygg i hopp om att kunna odla ”reservdelar” till människor. Även andra människoorgan har odlats på djur och framgångsrikt opererats fast på människor som har saknat organen.

Nästan samtliga biomedicinska forskare är överens om att djurförsök är nödvändigt…

En undersökning från 2011 där nästan 1 000 biomedicinska forskare tillfrågades av den vetenskapliga tidskriften Nature om djurförsök faktiskt behöver användas i så stor utsträckning som det gör idag, svarade mer än 90% att användandet av djur i forskning var nödvändigt.

All medicin hundra år tillbaka är i princip testad på djur…

I en undersökning påvisade The California Biomedical Research Association att i princip alla medicinska milstolpar under de senaste hundra åren har inkluderat försök på djur.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win