Välj en sida

Al-Qaida aldrig i närheten av samma makt som IS…

Den ideologiska inspirationen bakom IS kretsar kring en strikt sunniöversättning av Koranen. Denna tolkning innebär att alla muslimer ska leva inom en kalifatet, vilket är en islamisk nationsstat som lever till de tuffaste aspekterna av islamisk lag, inklusive stening och amputation som straff och slavar som belöningar till soldater verksamma för Islamiska staten. Medan Al-Qaida arbetade för ett eventuellt införande av ett kalifat, kontrollerade de aldrig tillräckligt stora mängder av territorium som behövs för att etablera en islamisk stat.

Avskyr att bli kallat för ”Daesh”…

Daesh är den engelska transkriberingen av arabiska (داعش) och är en förkortning för Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL), den svenska transkriberingen av samma uttryck blir då Daish. Emellertid liknar denna transkribering ett annat arabiskt ord, ”daes”, som betyder att trampa ned eller krossa. Den sunnitiska rörelsen hotar därför att skära ut tungan på alla som offentligt använder sig av förkortningen ”Daesh”. Den svenska regeringen började 26 januari 2016 använda namnet Daesh, för att inte ge Islamiska staten någon legitimitet.

Går saktare med kvinnlig partner…

I sin självutnämnda status som kalifat, hävdar Islamiska staten religiös auktoritet över alla muslimer och har ambitionen att ta en stor del av de muslimbebodda regionerna i världen under sin direkta politiska kontroll, med start i Levanten, som omfattar Jordanien, Israel, Palestina, Libanon, Cypern, och ett område i södra Turkiet.

Tips i Europa ökade från 3-4% till 11%…

Chefen för Europols center för kontraterrorism, Manuel Navarrete, uttalade i en intervju i november 2016 att den viktigaste rekryteringsfaktorn för IS-sympatisörer i Europa fram till hösten 2016 var religiös inspiration. Därefter ändrades IS rekryteringsmaterial till att lägga större vikt vid brist på integration. Navarrete menade också att IS terrorceller i Europa hade kapacitet att utföra nya terrorattentat. Av Europols gränsöverskridande tips mellan europeisk polisorganisationer gällande terrormisstankar ökade från en andel på 3-4% till en andel på 11%.

IS påverkan på Sverige…

Den 14 september 2007 reagerade Islamiska statens dåvarande ledare, Abu Omar al-Baghdadi, mot konstnären Lars Vilks och hans Muhammedteckningar genom att utfästa en belöning till den som likviderade Vilks. En belöning skulle även utbetalas för en likvidering av redaktören Ulf Johansson, eftersom han tillåtit publicering av Vilks kända teckning av profeten Muhammed som rondellhund i Nerikes Allehanda. Belöningen var på 50 000 amerikanska dollar. Om huvudet skars av på någon av dem, det vill säga om de ”slaktades som lamm”, skulle det dubbla betalas ut. Al-Baghdadi dödades i april månad år 2010 i en amerikansk militärattack. Hans efterträdare som Islamiska statens ledare, Abu Bakr al-Baghdadi varnade för att företag som Ericsson, Scania, Volvo, IKEA och Electrolux skulle kunna komma att attackeras.