Välj en sida

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa, en donator. Numera går det att transplantera organ som njurar, lever, hjärta, lungor och bukspottskörtel. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinnor, hjärtklaff och benvävnad. En förutsättning för transplantation är att det finns människor som donerar sina organ och vävnader efter sin död, så om du har glömt att skriva upp dig på donationslistan kan du snabbt göra det HÄR (öppnas i extern flik).

Något att ta efter…?

Singapore har donationsregler som skiljer sig från andra länder markant. Om du inte är med i donationsregistret, men själv behöver ett organ donerat till dig, hamnar du längre ner i kölistan jämfört med de som är med.

De flesta religionerna öppna för donationer…

De flesta av de stora världsreligionerna ställer sig positiva till organdonation och transplantation, och uppmuntrar det dessutom. Det betonas dock ofta, att allt bör ske med stor respekt för den döda kroppens integritet. Det finns dock ett fåtal religioner som nekar all form av donation och/eller transplantation. 

Kina stjäl bovarnas organ

Kina påstås vara engagerat i en masskörd med organ från fängelsefångar – med över 41 500 registrerade organtransplantationer som saknar förklaring eller ursprung.

Väckte starka reaktioner

En miljonär meddelade att han skulle begrava sin Bentley efter sin död. Efter mycket negativa reaktioner avslöjade han att det hela handlade om att få upp ögonen för organdonation. ”Folk begraver saker som är mycket mer värdefulla än bilar, och ingen verkar bryr sig”, sade den brasilianska miljonären i ett pressmeddelande.

Bluffen som blev succé

För att öka medvetenheten om bristen på organdonatorer hade en holländsk reality-TV-show deltagare som behövde en njure konkurrera om en donation. Det avslöjades senare som en bluff, men inom en månad registrerades 7 300 nya personer som organdonatorer och 50 000 hade begärt pappersarbete för att bli en givare.

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

Siamesiska tvillingar är enäggstvillingar vars kroppar är sammanvuxna sedan graviditeten då det befruktade ägget inte har delats fullständigt till två skilda individer. Fenomenet uppstår en gång på mellan 50 000 och 200 000 födslar, med något högre frekvens i...

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

Klimakteriet - övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) - är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, och därmed inte längre kan bli befruktad på den...