Första fungerande solkraftverket…

År 1913 byggdes det första praktiska termiska solkraftverket i Egypten, det genererade kraft genom att använda polerat stål för att fokusera solljuset. Tyvärr bröt första världskriget ut och kraftverket övergavs på grund av konflikten i området och oljan blev istället en mycket mer attraktiv energikälla.

Vann aldrig något Nobelpris…

Fadern till solenergi, Giacomo Luigi Ciamician (på bild nedanför), nominerades nio gånger för Nobelpriset i kemi men vann aldrig. Han visste att kol var begränsad och uppgav: ”Livet och civilisationen kommer att fortsätta så länge som solen skiner!

Ett problem för fågellivet…

Men solenergi betraktas inte bara som guld och gröna skogar av alla. Ett av de största problemen med så kallade ”solcellsfarmer” är att fåglar som flyger på halvhöjd blir väldigt lättantändliga och kan börja brinna, bokstavligen talat.

Saharaöknen ett ”hett” ämne…

Om man skulle täcka upp cirka 0,3% av Saharaöknen med solpaneler skulle det kunna generera tillräckligt med energi för att tillgodose hela Europa.

Saudiarabien i framkant med solförsörjning…

Saudiarabien försöker bli ledande inom solenergi, med bland annat ett mål att möta 20% av sina prognostiserade elbehov med solceller fram till år 2032.

10 fakta du antagligen inte visste om kol

10 fakta du antagligen inte visste om kol

Kol ("carbo" på latin) är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6. Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler, där kol- och väteatomer ingår, för organiska. Oorganiska ämnen är således de ämnen som innehåller...

10 fakta du antagligen inte visste om hackers

10 fakta du antagligen inte visste om hackers

I dag beskriver termen främst personer som excellerar i programmering och som vetgirigt tar till sig program- och hårdvara. En hackare använder sina kunskaper till att skaffa ny, icke tillgänglig information om ett system. Genom att analysera eller manipulera systemet...

10 fakta du antagligen inte visste om piloter

10 fakta du antagligen inte visste om piloter

Antingen så gillar man att flyga, eller så gillar man det inte. Åsikterna går isär väldigt, och forskare tror att detta beror på att man inte har någon kontroll när man är i luften. Men de som faktiskt har kontroll över flygplanet – piloterna – bör inte vara...