Allt mer pratas det om utrotning – och inte längre är det bara dinosauriernas utrotning som står i fokus, utan människans växande medvetande om vår natur och våra djur. Utrotning innebär att definitivt döda alla exemplar av till exempel en djurart, en växtart, en sjukdom eller ett folkslag. Här är tio viktig fakta som du bör känna till om just fenomenet!

Det farliga rovdjuret…

Katter – som kan tyckas verka vara så oskuldsfulla antas vara boven i dramat till att 33 olika fågelarter har blivit totalt utrotade, tror forskare.

Avokadon räddades av människan

Efter att stora däggdjur utrotades, som exempelvis mammuten, hade avokadon ingen metod för fröspridning, vilket skulle ha lett till utrotning om inte människan vid tidig ålder hade börjat farma.

Ölflaskor boven i dramat

Det finns en typ av australiensisk skalbagge som hotas av utrotning eftersom hanbaggarna försöker ha sex med ölflaskor i stället för honor.

Utrotades två gånger

Capra pyrenaica pyrenaica (på bilden nedanför), en underart av iberisk stenbock, var det första djuret som skulle klonas ut ur utrotning. Det var också på så vis det första djuret som utrotades inte bara en gång – utan två.

Även människan har nästan utrotats

För omkring 70 000 år sedan hade vulkanen Toba i Indonesien ett utbrott och vräkte ut och täckte jorden med så mycket aska att solen skymdes i sex år. Befolkningen av tidiga människor var nära på att utrotas och vissa studier tyder på att det fanns så få som 40 avelspar.

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

En kock, kocka eller kokerska är en person vars yrke är att självständigt laga mat. Den kock som leder ett restaurangkök kallas köksmästare, och en kvinnlig sådan kan ibland benämnas köksmästarinna. Under Covid 19-pandemin var det många kockar som blev arbetslösa i...

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

Mensa är en ideell förening för människor med hög IQ. Kravet för medlemskap i Mensa - förutom den obligatoriska medlemsavgift - är att vederbörande presterar ett resultat bland de översta två procenten av befolkningen på ett standardiserat och övervakat...

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

Ordet kidnappning - även kallat människorov - kommer från engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla", "norpa", "nappa". Straffrättsligt i Sverige rubriceras kidnappning som människorov eller, beroende på omständigheterna, olaga frihetsberövande eller...