Allt mer pratas det om utrotning – och inte längre är det bara dinosauriernas utrotning som står i fokus, utan människans växande medvetande om vår natur och våra djur. Utrotning innebär att definitivt döda alla exemplar av till exempel en djurart, en växtart, en sjukdom eller ett folkslag. Här är tio viktig fakta som du bör känna till om just fenomenet!

Det farliga rovdjuret…

Katter – som kan tyckas verka vara så oskuldsfulla antas vara boven i dramat till att 33 olika fågelarter har blivit totalt utrotade, tror forskare.

Avokadon räddades av människan

Efter att stora däggdjur utrotades, som exempelvis mammuten, hade avokadon ingen metod för fröspridning, vilket skulle ha lett till utrotning om inte människan vid tidig ålder hade börjat farma.

Ölflaskor boven i dramat

Det finns en typ av australiensisk skalbagge som hotas av utrotning eftersom hanbaggarna försöker ha sex med ölflaskor i stället för honor.

Utrotades två gånger

Capra pyrenaica pyrenaica (på bilden nedanför), en underart av iberisk stenbock, var det första djuret som skulle klonas ut ur utrotning. Det var också på så vis det första djuret som utrotades inte bara en gång – utan två.

Även människan har nästan utrotats

För omkring 70 000 år sedan hade vulkanen Toba i Indonesien ett utbrott och vräkte ut och täckte jorden med så mycket aska att solen skymdes i sex år. Befolkningen av tidiga människor var nära på att utrotas och vissa studier tyder på att det fanns så få som 40 avelspar.

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

Federal Bureau of Investigation (FBI) är en amerikansk federal polismyndighet som är en del av USA:s justitiedepartement. I dess jurisdiktion ingår att utreda alla federala brott som i lag eller annan reglering inte har tilldelats någon annan federal...

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

CIA - Central Intelligence Agency (på svenska Centrala underrättelsetjänsten - är den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten. CIA skapades av den tidigare presidenten Harry S. Truman då National Security Act antogs den 26 juli 1947 och ersatte då den förutvarande...

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. De består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar genom påverkan av vindens kraft. Rotorn driver en generator som producerar el som överförs till elnätet....