Välj en sida

Sydkorea håller rekord i att adoptera bort flest barn…

Den högsta siffran som någonsin har mätts upp när det kommer till adoption var Sydkorea under år 1985. Då sändes 1,3 av 100 födda barn bort för adoption till andra länder.

Totalt har 169 miljoner barn förlorat minst en förälder…

Unicef uppskattar att det finns 151 000 000 adoptionsbenägna barn som har förlorat minst en av föräldrarna i världen och cirka 18 000 000 som har förlorat båda föräldrarna.

Barn under tre år bör aldrig placeras i fosterhem…

Forskning har påvisat att ett barn under tre år inte bör placeras på institutionsvård/fosterhem utan en förälder eller primär vårdgivare, eftersom risken är stor för att utveckla en utvecklingsförsening och neural atrofi i den växande hjärnan.

200 000 polska barn adopterades bort under andra världskriget…

Under andra världskriget adopterades uppskattningsvis 200 000 polska barn med ariska drag bort med tvång från sina familjer och gavs istället till tyska eller österrikiska par. Endast 25 000 av dessa återlämnades till sina familjer efter krigets slut.

Moses var adopterad…

Det tidigaste adoptionen som vi känner till nämns redan i Bibeln, då Faraos dotter adopterar Moses som barn.

10 fakta du antagligen inte visste om plast

10 fakta du antagligen inte visste om plast

Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp halvsyntetiska eller syntetiska material som används inom allt från bilindustrin och medicinsk teknik till förpackningar. Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med tillsatser. En polymer är en...

10 fakta du antagligen inte visste om Yakuza

10 fakta du antagligen inte visste om Yakuza

Den japanska Yakuzamaffian räknas som en av de mest fruktade organiserade brottsligheterna i världen. Rätt och slätt betyder ordet "yakuza" ungefär "värdeläs". Yakuzakulturen har sin grund i samurajkulturen som dog ut 1603 då Japan enades (egentligen...

10 fakta du antagligen inte visste om flaggor

10 fakta du antagligen inte visste om flaggor

Läran om flaggor kallas för vexillologi och kan representera allt från länder och stater till kommuner och regioner. Den mest kända användningen av flaggor torde vara användningen som nationsflagga. Att ett land har en flagga som symbol har blivit så vanligt, att det...