Välj en sida

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen. Den är klassad som så svår att det räknas som en psykos. Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Eftersom det finns en mängd olika kombinationer av symptom som kan resultera i en schizofrenidiagnos, är det svårt att säga att det är en enskild psykisk störning. Här är tio fakta som du bör känna till om den psykiska sjukdomen!

Mer utbrett än vad man kan tro…

Enligt studier utvecklar cirka 1% av mänskligheten schizofreni. Bara räknat till USA motsvarar detta cirka 3,2 miljoner människor. [källa]

Ingen vet varför…

Även om orsaken är än idag är okänd kan denna psykiska sjukdom utvecklas genom faktorer som genetik, hjärnkemi och miljöfaktorer. [källa]

Ett avsevärt högre beroendetal…

Cirka 10% av personer med schizofreni begår självmord och är mer benägna att ha ett drog- eller alkoholmissbruk än den vanliga Svensson. [källa]

Kan ha abnormala fingeravtryck…

Det finns teorier om att de med schizofreni i somliga fall har abnormala fingeravtryck. Anledningen sägs vara att fingeravtrycken utvecklas samtidigt som hjärnan i livmodern. [källa]

Trodde först att det handlade om demens…

Namnet schizofreni kommer från de grekiska orden skhizein (”att dela”) och phren (”sinne”). Den schweiziska psykiatrikern Paul Eugen Bleuler kom fram till ordet 1910 för dissociationen av olika mentala funktioner som han såg hos sina patienter. Innan termen schizofreni myntades ansågs patienter som uppvisade symtom på tillståndet ha något som kallades ”demens praecox”, eller ”demens i det tidiga livet.” När Bleuler observerade att sjukdomen inte nödvändigtvis ledde till mental försämring – och patienter till och med kunde förbättra sig – insåg han att demens inte var problemet. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

Missfall - även kallat spontan abort - innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygoten, morulan, embryot eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan vecka 22. Missfall är den vanligaste...