1
1 poäng

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen. Den är klassad som så svår att det räknas som en psykos. Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Eftersom det finns en mängd olika kombinationer av symptom som kan resultera i en schizofrenidiagnos, är det svårt att säga att det är en enskild psykisk störning. Här följer ytterligare tio viktiga fakta som du bör känna till om den psykiska sjukdomen!

Mer utbrett än vad man kan tro…

Enligt studier utvecklar cirka 1% av mänskligheten schizofreni. Bara räknat till USA motsvarar detta cirka 3,2 miljoner människor. [källa]

Ingen vet riktigt varför…

Även om orsaken är än idag är okänd kan denna psykiska sjukdom utvecklas genom faktorer som genetik, hjärnkemi och miljöfaktorer[källa]

Ett avsevärt högre beroendetal…

Cirka 10% av personer med schizofreni begår självmord och är mer benägna att ha ett drog- eller alkoholmissbruk än den vanliga Svensson. [källa]

Kan ha abnormala fingeravtryck…

Det finns teorier om att de med schizofreni i somliga fall har abnormala fingeravtryck. Anledningen sägs vara att fingeravtrycken utvecklas samtidigt som hjärnan i livmodern. [källa]

Trodde först att det handlade om demens…

Namnet schizofreni kommer från de grekiska orden ”skhizein” (”att dela”) och ”phren” (”sinne”). Den schweiziska psykiatrikern Paul Eugen Bleuler kom fram till ordet 1910 för dissociationen av olika mentala funktioner som han såg hos sina patienter. Innan termen schizofreni myntades ansågs patienter som uppvisade symtom på tillståndet ha något som kallades ”demens praecox”, eller ”demens i det tidiga livet”. När Bleuler observerade att sjukdomen inte nödvändigtvis ledde till mental försämring – och patienter till och med kunde förbättra sig – insåg han att demens inte var problemet. [källa]

Eugen Bleuler var revolutionerande…

När Paul Eugen Bleuler myntade termen kom han också med en lista över positivanegativa och kognitiva symtom på sjukdomen. Positivt och negativt i det här fallet betyder inte bra och dåligt. Positivt används för att beskriva egenskaperna hos schizofreni som inte borde förekomma hos en frisk person, som paranoida tankar och hallucinationer. Symtom som faller under den negativa termen inkluderar hälsosamma egenskaper som saknas hos patienter, som motivationintresse för livet och sammanhängande tal. Den sista kategorin, kognitiva symtom, täcker oorganiserat tänkande, luckor i minnet och andra tecken på mental dysfunktion. Läkare använder fortfarande det system som Bleuler har utvecklat för att behandla patienter idag. [källa]

Skiljer sig mellan män och kvinnor…

De flesta med schizofreni utvecklar det ganska tidigt i livet. Den vanligaste tiden för symtomen uppträder i sen tonår och tidig vuxen ålder. Medan manliga patienter vanligtvis börjar uppvisa schizofreni i slutet av tonåren eller i början av 20-årsåldern, tenderar kvinnor att utveckla det lite senare i slutet av 20-årsåldern och början av 30-årsåldern. Hjärnan går igenom avgörande förändringar i slutet av tonåren, vilket kan göra det särskilt sårbart för psykotiska störningar som schizofreni. [källa]

Mer vanligt än vad man kanske föreställer sig…

Även om många har hört talas om tillståndet är schizofreni inte särskilt utbrett, beroende lite på hur man ser det. Enligt Världshälsoorganisationen drabbar den 21 miljoner människor världen över, eller mindre än 1 procent av världens befolkning årligen. [källa]

Mer benägna till självmord…

Sjukdomen eller diagnosen i sig är inte är dödlig, men schizofreni kan få livshotande konsekvenser. Patienter med schizofreni är två till tre gånger mer benägna att dö tidigare än människor som inte har diagnosen, och de lever i allmänhet 20 år kortare. Dödsorsakerna som bidrar till denna höga dödlighet är självmord, cancer och hjärtsjukdomar. Drog- och alkoholmissbruk och rökning är vanligare bland personer med schizofreni, som alla kan leda till en försämrad hälsa. De antipsykotiska läkemedel som många människor med schizofreni tar under större delen av livet kan också orsaka negativa biverkningar som metaboliska problem[källa]

Olika typer av behandlingar…

Även om det inte finns något botemedel mot schizofreni, är sjukdomen mycket behandlingsbar. Antipsykotiska läkemedel som riktar sig till neurotransmittorn dopamin ordineras vanligtvis till patienter. Några exempel på dessa läkemedel inkluderar aripiprazol (Abilify), brexpiprazol (Rexulti) och lurasidon (Latuda). Läkemedel kan göra livet hanterbart för schizofrena patienter, men de kan också få biverkningar som viktökningförstoppning, lågt blodtryck och till och med kramper. Psykosocial terapi är en annan vanlig behandling för personer med schizofreni. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win