Välj en sida

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen. Den är klassad som så svår att det räknas som en psykos. Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Eftersom det finns en mängd olika kombinationer av symptom som kan resultera i en schizofrenidiagnos, är det svårt att säga att det är en enskild psykisk störning. Här är tio fakta som du bör känna till om den psykiska sjukdomen!

Mer utbrett än vad man kan tro…

Enligt studier utvecklar cirka 1% av mänskligheten schizofreni. Bara räknat till USA motsvarar detta cirka 3,2 miljoner människor. [källa]

Ingen vet varför…

Även om orsaken är än idag är okänd kan denna psykiska sjukdom utvecklas genom faktorer som genetik, hjärnkemi och miljöfaktorer. [källa]

Ett avsevärt högre beroendetal…

Cirka 10% av personer med schizofreni begår självmord och är mer benägna att ha ett drog- eller alkoholmissbruk än den vanliga Svensson. [källa]

Kan ha abnormala fingeravtryck…

Det finns teorier om att de med schizofreni i somliga fall har abnormala fingeravtryck. Anledningen sägs vara att fingeravtrycken utvecklas samtidigt som hjärnan i livmodern. [källa]

Trodde först att det handlade om demens…

Namnet schizofreni kommer från de grekiska orden skhizein (”att dela”) och phren (”sinne”). Den schweiziska psykiatrikern Paul Eugen Bleuler kom fram till ordet 1910 för dissociationen av olika mentala funktioner som han såg hos sina patienter. Innan termen schizofreni myntades ansågs patienter som uppvisade symtom på tillståndet ha något som kallades ”demens praecox”, eller ”demens i det tidiga livet.” När Bleuler observerade att sjukdomen inte nödvändigtvis ledde till mental försämring – och patienter till och med kunde förbättra sig – insåg han att demens inte var problemet. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om snor

10 fakta du antagligen inte visste om snor

Snor (nasalt mucus) är det slem som bildas av slemhinnorna i näsan. Under en dag kan det bildas upp emot ett par deciliter av slem. Vid exempelvis en förkylning kan slemhinnorna bli inflammerade och vätskefyllda (akut rinit), vilket ökar mängden snor markant. Men det...

10 fakta du antagligen inte visste om insomnia

10 fakta du antagligen inte visste om insomnia

Sömnlöshet – eller som den medicinska termen heter: insomni (insomnia) – är en tillfällig eller mer varaktig oförmåga att sova. Insomnia brukar oftast beskrivas som icke-kvalitativ sömn i form av lång insomningstid eller orolig sömn med längre eller kortare...