Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen. Den är klassad som så svår att det räknas som en psykos. Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Eftersom det finns en mängd olika kombinationer av symptom som kan resultera i en schizofrenidiagnos, är det svårt att säga att det är en enskild psykisk störning. Här är tio fakta som du bör känna till om den psykiska sjukdomen!

Mer utbrett än vad man kan tro…

Enligt studier utvecklar cirka 1% av mänskligheten schizofreni. Bara räknat till USA motsvarar detta cirka 3,2 miljoner människor. [källa]

Ingen vet varför…

Även om orsaken är än idag är okänd kan denna psykiska sjukdom utvecklas genom faktorer som genetik, hjärnkemi och miljöfaktorer. [källa]

Ett avsevärt högre beroendetal…

Cirka 10% av personer med schizofreni begår självmord och är mer benägna att ha ett drog- eller alkoholmissbruk än den vanliga Svensson. [källa]

Kan ha abnormala fingeravtryck…

Det finns teorier om att de med schizofreni i somliga fall har abnormala fingeravtryck. Anledningen sägs vara att fingeravtrycken utvecklas samtidigt som hjärnan i livmodern. [källa]

Trodde först att det handlade om demens…

Namnet schizofreni kommer från de grekiska orden skhizein (”att dela”) och phren (”sinne”). Den schweiziska psykiatrikern Paul Eugen Bleuler kom fram till ordet 1910 för dissociationen av olika mentala funktioner som han såg hos sina patienter. Innan termen schizofreni myntades ansågs patienter som uppvisade symtom på tillståndet ha något som kallades ”demens praecox”, eller ”demens i det tidiga livet.” När Bleuler observerade att sjukdomen inte nödvändigtvis ledde till mental försämring – och patienter till och med kunde förbättra sig – insåg han att demens inte var problemet. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...

10 fakta du antagligen inte visste om människans blod

10 fakta du antagligen inte visste om människans blod

Blod är den vätska som cirkulerar i människors och andra djurs blodådror (blodkärl). Blodet pumpas runt i kroppen av hjärtat. Det går från hjärtat till lungorna för syresättning, tillbaka till hjärtat och sedan ut till kroppens vävnad. Men det här hade du så klart...