Välj en sida

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen. Den är klassad som så svår att det räknas som en psykos. Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Eftersom det finns en mängd olika kombinationer av symptom som kan resultera i en schizofrenidiagnos, är det svårt att säga att det är en enskild psykisk störning. Här är tio fakta som du bör känna till om den psykiska sjukdomen!

Mer utbrett än vad man kan tro…

Enligt studier utvecklar cirka 1% av mänskligheten schizofreni. Bara räknat till USA motsvarar detta cirka 3,2 miljoner människor. [källa]

Ingen vet varför…

Även om orsaken är än idag är okänd kan denna psykiska sjukdom utvecklas genom faktorer som genetik, hjärnkemi och miljöfaktorer. [källa]

Ett avsevärt högre beroendetal…

Cirka 10% av personer med schizofreni begår självmord och är mer benägna att ha ett drog- eller alkoholmissbruk än den vanliga Svensson. [källa]

Kan ha abnormala fingeravtryck…

Det finns teorier om att de med schizofreni i somliga fall har abnormala fingeravtryck. Anledningen sägs vara att fingeravtrycken utvecklas samtidigt som hjärnan i livmodern. [källa]

Trodde först att det handlade om demens…

Namnet schizofreni kommer från de grekiska orden skhizein (”att dela”) och phren (”sinne”). Den schweiziska psykiatrikern Paul Eugen Bleuler kom fram till ordet 1910 för dissociationen av olika mentala funktioner som han såg hos sina patienter. Innan termen schizofreni myntades ansågs patienter som uppvisade symtom på tillståndet ha något som kallades ”demens praecox”, eller ”demens i det tidiga livet.” När Bleuler observerade att sjukdomen inte nödvändigtvis ledde till mental försämring – och patienter till och med kunde förbättra sig – insåg han att demens inte var problemet. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

Siamesiska tvillingar är enäggstvillingar vars kroppar är sammanvuxna sedan graviditeten då det befruktade ägget inte har delats fullständigt till två skilda individer. Fenomenet uppstår en gång på mellan 50 000 och 200 000 födslar, med något högre frekvens i...

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

Klimakteriet - övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) - är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, och därmed inte längre kan bli befruktad på den...