Välj en sida

Ordet ”feminist” är nog ett av de mest missförstådda vi har i svenskan, så låt oss börja med att förtydliga: feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att alla, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Feminister verkar också för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter i samhället. Även om Sverige har kommit en bra bit på vägen när det kommer till jämställdhet, har vi fortfarande en lång väg att gå. Men förhoppningsvis är vi där inom en snar framtid! Tills dess bjuder vi på lite ”aha”-fakta som du kanske inte redan visste om just feminism.

Inget nytt direkt…

Termen ”feminism” är egentligen inget nytt, och dök upp i det engelska språket redan på 1890-talet. Även om kvinnors kamp mot sexism och diskriminering varat avsevärt längre än så.

Bara 20% anser sig som feminister i USA…

Enligt en färsk undersökning gjord i USA anser bara 20% av amerikanerna sig som feminister. Cirka 8% anser sig själva som antifeminister, medan 63% sade att de var varken eller. Men de flesta svarande (82%) tycker att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter, 9% svarade att män bör ha mer rättigheter och möjligheter än kvinnor och resterande 9% ville inte besvara frågan.

Så många kvinnor råkar illa ut…

Globalt sett kommer cirka en tredjedel av alla kvinnor bli slagen eller våldtagen åtminstone en gång under sitt liv.

Mansvåldet i hög utsträckning…

Cirka 38% av alla kvinnomord som sker i världen utförs av hennes manliga partner.

Skrämmande statistik…

Enligt Förenta Nationerna (FN) har 99,3% av alla kvinnor och flickor över 15 år i Egypten vid något tillfälle utsatts för sexuella trakasserier.

10 fakta du antagligen inte visste om mobilnätet 5G

10 fakta du antagligen inte visste om mobilnätet 5G

Det har länge varit diskussioner och konspirationsteorier om det nya mobilnätet i Sverige - 5G. Anledningen till dess namn beror på att det är den femte generationens mobilnät/trådlösa system. Det nya mobilnätet innebär att datorer och andra trådlösa enheter ska få...