Hela området Kurdistan – med också en omstridd utbredning – består av områden i norra Irak, sydöstra Turkiet, nordvästra Iran och nordöstra Syrien. Dessa områden består av överväldigande delen av en kurdisk befolkning. Trots att kurderna har haft en mångårig kamp för en egen nation har Kurdistan aldrig erkänts som en suverän stat. Den som lever får se hur framtiden blir. Tills dess följer tio nyttiga fakta om Kurdistan.

Över 100 år som oförklarat självständigt…

Kurdistan har kämpat för sin självständighet sedan första världskriget och gör aktivt än idag. Inget av gränsländerna har erkänt Kurdistans självständighet.

Regionen består mestadels av sunnimuslimer…

Ungefär 89% (2016) av kurderna bekänner sig till islam och en stor majoritet är sunnimuslimer. Övriga religioner är yazdanism (5%), zoroastrism (4%), judendom (1%) och kristendom (också 1%).

Världens största statslösa nation…

Kurderna har lyckats skapa den största statslösa nationen i hela världen, med en befolkning på uppskattningsvis 30 000 000 människor. Det vill säga att Kurdistan är större till folkmängden än Australien och bara snäppet mindre än Kanadas befolkning. Kurderna representerar cirka 0,5% av hela vår planets alla invånare – trots detta är Kurdistan inte erkänt som ett eget land.

Kallades för irakiska Kurdistan under Gulfkriget…

Det första autonoma Kurdistan kallades ”irakiska Kurdistan” och grundades med hjälp av USA under Gulfkriget mellan 1990 och 1991. Den amerikanska armén etablerat en flygförbudszon över kurdiska territorium för att skydda kurderna från den irakiska diktatorn, Saddam Hussein. Irakiska Kurdistan led av politiska stridigheter och bröt ut i ett inbördeskrig några år senare. Resultatet blev en förlust av suveränitet för den nybildade staten.

Enda religionsfriheten i Mellanöstern…

Irakiska Kurdistan är en av de enda regioner i Mellanöstern där det råder religionsfrihet, vilket också betyder att samtliga stora religioner läres ut i skolorna.

10 fakta du antagligen inte visste om Köpenhamn

10 fakta du antagligen inte visste om Köpenhamn

Alla vet vi nog att Köpenhamn är Danmarks huvudstad, och med stor sannolikhet har du som svensk också varit där vid minst ett tillfälle. Köpenhamns kommun har cirka 640 000 invånare, medan Hovedstadsområdet, som motsvarar Köpenhamns tätort, har cirka 1,9 miljoner...

10 fakta du antagligen inte visste om Rhodos

10 fakta du antagligen inte visste om Rhodos

Rhodos är en ö i Grekland som tillhör de så kallade Tolvöarna, som är den sydostligaste och största ön. Ön har en yta på 1 398 km², och är därmed ungefär lika stor som Öland. Namnet Rhodos kommer av det antika grekiska ordet för ros (Rhódon). Att ön också är ett...

10 fakta du antagligen inte visste om Taiwan

10 fakta du antagligen inte visste om Taiwan

Relationen mellan Kina och Taiwan har varit ansträngd sedan 1949, när den kommunistiska regimen tog makten i Kina och nationalistregeringen under ledning av Chiang Kai-shek flydde till Taiwan. Kina hävdar fortfarande att öriket är en del av Kina och har aldrig...