Lodjur (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien. Det är ett av Europas största kattdjur och fanns en gång i tiden skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibirien. Trots att lodjurets utbredningsområde historiskt minskat är arten fortfarande ett vitt spritt kattdjur och sammantaget betraktas arten inte som hotad av Internationella naturvårdsunionen. Nedan följer tio fakta om lodjur som du garanterat inte lärde dig om i skolan!

Tofsarna på öronen fyller viktig funktion…

De unika små tofsarna på öronen förbättrar lodjurens hörsel. Tack vare den utmärkta hörseln kan lodjur enkelt hitta ett byte, utan att behöva anstränga sig alltför mycket.

Även synen viktig för jakt…

Till skillnad från vanliga katter har lodjur en oerhört skarp syn, vilket är ett annan viktigt sinne som används för jakt. De kan upptäcka en mus på ett avstånd upp till 75 meter.

Använder sig utav överraskningsmomentet…

Trots att lodjuret ingår i familjen kattdjur är de inte riktigt lika snabba som de vanliga huskatterna. Eftersom de gärna inte springer ifatt sitt byte håller de sig istället gömda och attackerar som ett överraskningsmoment

Kom till Skandinavien för cirka 9 000 år sedan…

Det skandinaviska beståndet av lodjur tillhör underarten Lynx lynx lynx. Arten invandrade till den Skandinaviska halvön för 9 000 år sedan, vid omkring samma tid som rådjurälgvildsvin och rödräv, men efter människa och varg. Idag är lodjursbeståndet glest spritt över stora delar av Skandinavien men saknas i Danmark och sydvästra Norge, och beståndet är än glesare i de södra delarna än i de skogtätare norra områdena.

Kan även döda rävar…

Lodjur jagar först och främst hjortdjur (som rådjur och ren), hareskogsfågel och smågnagare – men kan också döda får och getter och även andra mindre rovdjur som räv.

10 vanligaste kattraserna i Sverige

10 vanligaste kattraserna i Sverige

Att skaffa en katt är inte alltid det enklaste. Ska det vara en vanlig huskatt? Eller en lite dyrare raskatt? Vilka kriterier bör den uppfylla? Kommer katten att trivas i just din hemmiljö? Frågorna kan vara många som ovan kattägare, om man planerar på att införskaffa...

10 vanligaste hundraserna i Sverige

10 vanligaste hundraserna i Sverige

Att skaffa hund är inte alltid det lättaste. Ska man ha en stor? En liten? En som kräver mycket motion, eller kanske en lite latare vovve som heller inte kräver så mycket mental träning? Hundar finns i alla möjliga olika storlekar och utföranden, men det är också ett...

10 fakta du antagligen inte visste om kolibri

10 fakta du antagligen inte visste om kolibri

Kolibrier (Trochilidae) är en stor familj av mycket små fåglar som förekommer i en rad olika typer av biotoper över stora delar av den amerikanska kontinenten. Det finns cirka 320 olika arter, bland dem världens minsta fågel - bikolibrin (Mellisuga helenae) - som bara...