1
1 poäng

Lodjur (Lynx lynx) är ett kattdjur som förekommer i Europa och Asien. Det är ett av Europas största kattdjur och fanns en gång i tiden skogar över stora delar av den europeiska kontinenten och vidare österut till Sibirien. Trots att lodjurets utbredningsområde historiskt minskat är arten fortfarande ett vitt spritt kattdjur och sammantaget betraktas arten inte som hotad av Internationella naturvårdsunionen. Nedan följer tio fakta om lodjur som du garanterat inte lärde dig om i skolan!

Tofsarna på öronen fyller en viktig funktion…

De unika och karaktärsfyllda små tofsarna på öronen förbättrar lodjurens hörsel. Tack vare den utmärkta hörseln kan lodjur enkelt hitta ett byte, utan att behöva anstränga sig alltför mycket.

Även synen viktig för jakt…

Till skillnad från vanliga katter har lodjur en oerhört skarp syn, vilket är ett annat viktigt sinne som används för jakt. De kan upptäcka en mus på ett avstånd upp till 75 meter med hjälp av enbart sin syn.

Använder sig utav överraskningsmomentet…

Trots att lodjuret ingår i familjen kattdjur är de inte riktigt lika snabba som de vanliga huskatterna. Eftersom de gärna inte springer ifatt sitt byte håller de sig istället gömda och attackerar som ett överraskningsmoment

Kom till Skandinavien för cirka 9 000 år sedan…

Det skandinaviska beståndet av lodjur tillhör underarten Lynx lynx lynx. Arten invandrade till den Skandinaviska halvön för 9 000 år sedan, vid omkring samma tid som rådjurälgvildsvin och rödräv, men efter människa och varg. Idag är lodjursbeståndet glest spritt över stora delar av Skandinavien men saknas i Danmark och sydvästra Norge, och beståndet är än glesare i de södra delarna än i de skogtätare norra områdena.

Kan även döda rävar…

Lodjur jagar först och främst hjortdjur (som rådjur och ren), hareskogsfågel och smågnagare – men kan också döda får och getter och även andra mindre rovdjur som räv.

Har en stor aptit…

En lodjursfamilj, bestående av en hona med två ungar, äter upp ett rådjur på ungefär två dygn. Det hör heller inte till ovanligheten att de gräver ner delar av sina byten.

Illegal jakt ett stort problem…

På grund av hård jakt och avskogning har lodjurets utbredning i Europa minskat. Handel med lodjurspäls är internationellt förbjudet men illegal jakt bedöms fortfarande som det största enskilda hotet mot arten.

Bedöms som stabil och livskraftig…

Vissa mindre populationer i Europa är isolerade och kategoriseras som akut hotad (CR) eller starkt hotad (EN). Som helhet bedöms inte arten vara hotad eftersom den har ett mycket stort utbredningsområde och populationstrenden bedöms som stabil. Utifrån dessa kriterier kategoriserar Internationella naturvårdsunionen lodjuret som livskraftig (LC).

Var dock nästan helt utrotade…

Under 1800-talet ökade jakttrycket på allt vilt, och när älg-, hjort- och rådjursstammarna minskade under 1800-talets slut, vek lostammens storlek brant nedåt. Efter 1925 fanns bara en liten rest av det tidigare beståndet kvar, främst i Jämtland och Västerbottens inland, sammanlagt kanske inte mer än ett hundratal lodjur. Lon var fridlyst från 1927 till 1942.

Livstid ungefär som en huskatt…

Lodjur kan leva upp till cirka 14,5 år i naturen. I fångenskap – som exempelvis djurparker – kan de dock leva i över 25 år


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
3
interesting
wtf wtf
3
wtf
fun fun
2
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
1
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win