2
2 poäng

Genom historien har mänskligheten bevittnat otaliga konflikter som har format nationer och förändrat samhällen. De 10 dödligaste krigen någonsin sticker ut i denna blodiga artikel, med deras ofattbara dödstal och förödande konsekvenser som ekar genom århundradena. Dessa konflikter har inte bara skördat miljontals liv utan också lämnat bestående ärr på världens politiska och kulturella landskap. I denna artikel utforskar vi de 10 dödligaste krigen någonsin, analyserar deras orsaker och effekter samt reflekterar över de lärdomar som historien har att erbjuda.

Dunganupproret (1862–1877)
(dödssiffra: 8 – 20,8 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#10: Dunganupproret.

Dunganupproret var främst ett etniskt och religiöst krig som utkämpades mellan han-kineserna (kinesisk etnisk grupp infödd i Östasien) och hui-kineserna (kinesiska muslimer) i 1800-talets Kina.

Upproret uppstod på grund av en prisdiskussion som rörde bambupinnar, när en han-kinesisk köpman som sålde till en hui-kines inte fick det belopp som krävdes för varorna. Uppskattningsvis kan så många som 20 miljoner människor dött i upproret – främst på grund av naturkatastrofer och förhållanden som kriget medförde såsom torka och svält, vilket gör att Dunganupproret letat sig in på en tionde plats över de mest dödligaste krigen i historien. [källa]

Europeiska koloniseringen av Amerika (1492–1691)
(dödssiffra: 8,4 – 138 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#9: Europeiska koloniseringen av Amerika.

Den europeiska koloniseringen av Amerika började tekniskt sett så tidigt som på 900-talet när västnordiska sjöfarare kortvarigt bosatte sig i områden på det moderna Kanadas kuster, men i allmänhet används perioden mellan 1492 och 1691 när man hänvisar till erövringen av Amerika.

Under dessa 200 år dödades tiotals miljoner människor i striderna mellan de koloniserande makterna och de infödda amerikanerna, men de totala dödssiffrorna varierar kraftigt på grund av avsaknaden av konsensus om den demografiska storleken på den infödda befolkningen före Columbus ankomst. Oavsett hur stor den exakta dödssiffran var, så var koloniseringen av Amerika utan tvekan ett av de mest dödligaste krigen någonsin. [källa]

An Lushan-upproret (755–763 e.Kr. )
(dödssiffra: 13 – 36 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#8: An Lushan-upproret.

Ett annat förödande krig som ägde rum i dagens Kina var An Lushan-upproret, ett våldsamt uppror mot Tangdynastin som varade från 755 e.Kr. till 763 e.Kr.

Det råder ingen tvekan om att upproret resulterade i ett enormt antal dödsfall och minskade Tangimperiets befolkning avsevärt, men den exakta dödssiffran är svår att uppskatta även i ungefärliga termer. Vissa forskare har antagit att upp till 36 miljoner människor, ungefär två tredjedelar av imperiets befolkning, kan ha dött i upproret. [källa]

Första världskriget (1914–1918)
(dödssiffra: cirka 18 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#7: Första världskriget.

Första världskriget utkämpades mellan juli 1914 och november 1918 och var ett globalt krig som hade sitt ursprung i Europa och gradvis drog in alla världens ekonomiska stormakter, som samlades i två motsatta allianser: Ententen och Centralmakterna.

Det totala antalet döda omfattade cirka 11 miljoner militärpersonal och cirka 7 miljoner civila. Cirka två tredjedelar av militärdödsfallen i första världskriget inträffade i strid, till skillnad från konflikterna under 1800-talet då majoriteten av dödsfallen berodde på sjukdomar. [källa]

Taipingupproret (1850–1864)
(dödssiffra: 20–30 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#6: Taipingupproret.

Taipingupproret var ett inbördeskrig som resulterades av ett massivt uppror i Kina som varade från 1850 till 1864. Kriget utkämpades mellan den etablerade, manchu-ledda Qingdynastin och den kristna milleniaristiska rörelsen Himlarnas Rike. Det 14 år långa inbördeskriget räknas därför in som ett av de dödligaste krigen i historien.

Det finns ingen tillförlitlig folkräkning från den tiden, men de mest trovärdiga uppskattningarna sätter det totala antalet dödsfall under upproret till cirka 20–30 miljoner civila och soldater. De flesta av dödsfallen tillskrevs pest och svält. [källa]

Qingdynastins erövring av Mingdynastin (1618–1683)
(dödssiffra: cirka 25 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#5: Qingdynastins erövring av Mingdynastin.

Qingdynastins erövring av Ming, även känt som Ming-Qing-övergången, utkämpades mellan 1618 och 1683. Detta var en period av konflikt mellan Qingdynastin (en kinesisk dynasti som regerade i det nuvarande nordöstra Kina) och Mingdynastin (en kinesisk dynasti som regerade i södra delen av landet).

Kriget som slutligen resulterade i Mingdynastins fall orsakade omkring 25 miljoner människors död. [källa]

Andra kinesisk-japanska kriget (1937–1945)
(dödssiffra: 25 – 30 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#4: Andra kinesisk-japanska kriget.

Utkämpat mellan 1937 och 1945 var Andra kinesisk-japanska kriget en väpnad konflikt mellan Republiken Kina och Japanska imperiet. Efter att japanerna attackerade Pearl Harbor (1941), smälte kriget samman med andra världskriget som en större front senare känd som Stillahavskriget. Även om andra kinesisk-japanska kriget sammanflätades med andra världskriget brukar man räkna detta som ett separat krig, vilket då också gör att det hamnar på en fjärde plats bland de dödligaste krigen som ägt rum.

Andra kinesisk-japanska kriget var det största asiatiska kriget1900-talet och stod för majoriteten av dödsfallen i Stillahavskriget med upp till 25 miljoner kinesiska civila och över 4 miljoner kinesiska och japanska militärpersonal som dog av krigsrelaterat våld, svält och andra orsaker. [källa]

De tre kungadömenas krig (220–280 e. Kr.)
(dödssiffra: 36 – 40 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#3: De tre kungadömenas krig.

De tre kungadömenas krig var en serie väpnade konflikter i det forna Kina (220–280 e.Kr.). Under kriget kämpade tre staterWei, Shu och Wu – om makten i landet, i försök att ena nationerna och ta kontroll över det.

En av de blodigaste perioderna i kinesisk historia, de tre kungadömenas era, präglades av ett antal brutala slag som kan ha lett till upp till 40 miljoner människors död. De tre kungadömenas krig var inte bara ett av det blodigaste i Kinas historia, utan även ett av det dödligaste krigen i världen. [källa]

Mongolernas erövringar (början av 1200-talet till mitten av 1300-talet)
(dödssiffra: 40 – 70 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#2: Mongolernas erövringar.

Mongolernas invasioner och erövringar fortskred under hela 1200-talet, vilket resulterade i det enorma Mongolväldet som vid år 1300 täckte stora delar av Asien och Östeuropa. Historiker betraktar de mongoliska räderna och invasionerna som några av de dödligaste konflikterna i mänsklighetens historia. Dessutom spred de med sig böldpesten, vilket bidrog till den massiva förlusten av liv under digerdöden. Den totala dödssiffran relaterad till erövringarna uppskattas till mellan 40 och 70 miljoner. [källa]

Andra världskriget (1939–1945)
(dödssiffra: 60 – 85 miljoner)…

10 dödligaste krigen någonsin:
#1: Andra världskriget.

Utkämpat mellan 1939 och 1945 var andra världskriget ett globalt krig som involverade de allra flesta av världens nationer, inklusive alla stormakter. Det var det mest omfattande kriget i historien och engagerade direkt mer än 100 miljoner människor från över 30 länder.

Kriget kännetecknades av massdöd av civila, inklusive Förintelsen och den strategiska bombningen av industri- och befolkningscentra. Det resulterade i uppskattningsvis 60 till 85 miljoner dödsoffer, vilket gjorde andra världskriget till den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
3
omg
win win
0
win