Välj en sida

Åska är, som de flesta vet idag, elektriska urladdningar i jordens atmosfär som yttrar sig i ett uppflammande av ljus (även känd som blixt) och ett skarpt mullrande ljud (åskknallar). De elektriska urladdningar alstrar mycket värme under en väldigt kort tid. Men allt det här visste vi redan, så nedan följer tio fakta som du kanske inte kände till om just åska!

Tur i oturen…

År 1955 uppstod ett åskväder i Belgien där över 18 000 kilo återstående sprängämnen från första världskriget i Messines fattade eld och exploderade. Lyckligtvis var det enbart en kossa som omkom. [källa]

Stjärnhimlen synlig från New York

För ungefär 39 år sedan uppstod ett åskoväder i New York City, USA, vilket resulterade i att invånarna för första gången kunde se stjärnhimlen, som annars är skymd på grund av föroreningar och allt ljus. [källa]

Ja, du är trygg i en bil, men inte på grund av däcken

Att du är trygg och säker under ett åskoväder i en bil på grund av gummidäcken är bara en myt. Det är dock sant att du är trygg i en bil, men det beror på metallramens struktur. I starka elektriska fält skadar gummidäck mer än vad de isolerar.  [källa]

Ett vågat uppdrag

NASA flög ett F-106B-plan (se bild nedan) genom 1 496 åskoväder med avsikt att förbättra luftfartsskyddsstandarderna. Planet träffades av blixtar 714 gånger[källa]

Det är en del

Vår kära planet har cirka 760 olika åskoväder världen runt – varje timma. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om växter

10 fakta du antagligen inte visste om växter

Växter, även känt som "växtriket" (Plantae på latin) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken. Studiet av växtriket kallas botanik. De gröna växterna indelas i divisioner och kan enkelt indelas i grönalger, mossor och kärlväxter. Nedan finner du...

10 fakta du antagligen inte visste om koldioxid

10 fakta du antagligen inte visste om koldioxid

Koldioxid, med den kemiska formeln CO2, är vid rumstemperatur en färglös gas. Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas. Koldioxid används för många olika industriella...

10 fakta du antagligen inte visste om stränder

10 fakta du antagligen inte visste om stränder

Visst ser det helt underbart ut på bilden ovanför? Att kunna få ligga på stranden i solljuset och bara njuta! Just detta gör miljontals svenskar årligen, antingen någonstans i Sverige, eller rent av utomlands. Här är i alla fall tio fakta om stränder som kan vara kul...