Förorenat vatten ett problem i Kina…

Kina är onekligen världens största land mätt till befolkningen, men visste du också att närmare 700 000 000 kineser regelbundet dricker förorenat vatten – det vill säga på en daglig basis.

Världens smutsigaste sjö…

Sjön Karachay (se bild nedanför) i Ryssland är den mest radioaktiva och förorenade sjö i hela världen.

U-länder används som avfallszon…

Gammal elektronik har blivit ett stort problem för människan tack vare teknikens snabba utveckling. År 2012 räknade man ihop cirka 49 000 000 ton av elektroniskt avfall. Majoriteten av det elektroniska avfallet exporteras till utvecklingsländer, som plockar isär och sorterar – för hand!

Till månen och tillbaka…

Bara i USA slänger man bort cirka 2 500 000 plastflaskor – varje timma! Vardera plastflaska tar cirka 500 år för naturen att bryta ned. Panta dina flaskor och burkar med andra ord! Vi i Sverige har ett av världens bästa pantsystem, vilket vi också bör vara oerhört stolta över!

P-piller en stor fara för fisklivet

Cirka en tredjedel av alla fiskarter av det manliga könet i de brittiska sjöarna byter kön. Detta tack vare föroreningar, och speciellt alla p-piller-rester som spolas ner i toaletterna från människors urin och avföring.

10 fakta du antagligen inte visste om pass

10 fakta du antagligen inte visste om pass

Alla behöver vi ett pass när vi ska resa utomlands – åtminstone till de flesta länder här på jorden. Den formella identitetshandlingen utfärdas av en statlig myndighet och identifierar innehavaren som en nationell medborgare. Passet används som en internationell...

10 fakta du antagligen inte visste om solenergi

10 fakta du antagligen inte visste om solenergi

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara kall, och det är solenergin som driver växternas fotosyntes. Vi människor har på senare tid lärt oss att...