2
1 delning, 2 points

I vår moderna värld är frågor som rör miljön mer relevanta och akuta än någonsin tidigare. Med stigande temperaturer, förlust av biologisk mångfald och föroreningar som påverkar våra hav och luft är det tydligt att vi står inför utmaningar som kräver omedelbara åtgärder. Och vi människor är dåliga på att ta hand om miljön runtomkring oss. Det har vi alltid varit. Därför kommer här tio viktiga fakta om miljön som alla borde känna till!

Så många gånger måste du återanvända en tygpåse innan den blir mer miljövänlig än plastpåse…

Enligt en studie publicerad av Miljöstyrelsen i Sverige måste en återanvändbar shoppingväska gjord av bomull användas minst 131 gånger för att dess miljöpåverkan ska vara mindre än en engångsplastpåse. Det beror på de olika miljöbelastningarna för tillverkning, transport och avfallshantering för de olika materialen. [källa]

Det slutna och konstgjorda miljöprojektet misslyckades på grund av en enkel detalj…

Biosphere 2 var ett experiment där forskare skapade en sluten och konstgjord miljö. Dock misslyckades projektet av en specifik anledning som forskarna aldrig hade i åtanke; det konstgjorda miljöexperimentet upplevde problem med trädens tillväxt och stabilitet. Detta på grund av bristen på vind inne i det slutna systemet, som ledde till att träden inte utvecklade stressved. Stressved är bland annat viktigt för trädens strukturella styrka och förmågan att kunna stå upprätt. En bild på det misslyckade projektet från 1991 finner du nedanför. [källa]

Kossors utsläpp har en minst lika betydande påverkan på vårt klimat som bilar har…

Metan som produceras av kossors utsläpp av gaser – både genom flatulens och rapningar – har en betydande påverkan på växthuseffekten. Metan är ungefär 20 gånger kraftigare som växthusgas än koldioxid (CO2). Enligt vissa uppskattningar står kossor för cirka 14,5% av världens totala antropogena utsläpp av metan. Det har föreslagits att inkludera alfalfa och linfrö i kossors foder kan minska deras metanutsläpp. Det franskbaserade företaget Valorex SAS har undersökt och implementerat dessa metoder för att minska kossors metanutsläpp. [källa]

Förr innehöll vår tandkräm mikroplaster som var skadliga för miljön…

Tidigare innehöll vissa tandkrämer mikroplastpartiklar, så kallade mikroplaster, som användes för slipande eller estetiska ändamål. Dessa mikroplastpartiklar har dock blivit allt mer kontroversiella på grund av deras negativa effektermiljön och potentiella hälsorisker. I många länder har regler införts för att förbjuda eller begränsa användningen av mikroplaster i kosmetiska produkter, inklusive tandkrämer. Många tandkrämer använder numera naturliga eller biologiskt nedbrytbara slipmedel istället för plastpartiklar för att undvika negativa miljöeffekter. [källa]

Därför hittar du aldrig färgat toalettpapper i affärerna längre…

Färgat toalettpapper brukade vara väldigt populärt på 70-talet, speciellt för att matcha det med din badrumsinredning. Men användningen av färgat toalettpapper minskade när det kom varningar från läkare om att vissa färgämnen och kemikalier som användes i tillverkningen kunde vara skadliga för hälsan. Dessutom väckte tillverkningen av färgat toalettpapper viss oro för miljön på grund av de kemikalier som användes och färgämnenas nedbrytning i avloppssystemen. Dessa faktorer tillsammans ledde till att efterfrågan på färgat toalettpapper minskade och företagen slutade att tillverka det i stor skala. [källa]

Att prutta i en steril miljö kan orsaka kontaminering…

Själva gaserna som produceras när du pruttar innehåller inga bakterier i sig som kan orsaka en kontaminering av en steril miljö. Men det kan finnas mikroskopiska partiklar av avföring som kan läcka genom kläder och potentiellt orsaka kontaminering. [källa]

Gigantiskt konstgjort saltberg i Tyskland riskerar att förorena både närliggande mark och grundvatten…

Det finns ett saltupplagsområde i Tyskland som kallas för Monte Kali (Sondershäuser Salzbergwerk på tyska) som har bildats av saltutvinning. Området har skapat en bergliknande struktur och det finns risk för att saltet kan läcka ut och förorena den omgivande miljön, inklusive marken och grundvattnet. En bild på det gigantiska konstgjorda berget av salt finner du nedanför. [källa]

Lösningsmedlet som användes vid tankfartyget Torrey Canyon orsakade antagligen mer skada på miljön än själva oljeutsläppet…

De lösningsmedel som användes för att rengöra oljespill från det förlorade tankfartyget Torrey Canyon utanför Englands kust 1967 tros ha orsakat mer skadamiljön jämfört med själva oljeutsläppet. Under den tiden var det vanligt att använda kemikalier som dispersanter för att bryta upp oljan och göra den lättare att bortskaffa. Men dessa kemikalier kan i sig vara skadliga för marina organismer och ekosystemet. Även om de kan hjälpa till att minska den visuella föroreningen från oljan, kan de öka risken för långsiktiga skador på havslevande organismer och miljön. [källa]

En konstgjord julgran är avsevärt mer påverkande för miljön än en riktig…

Konstgjorda julgranar tros ofta vara ett ”grönt” alternativ. Men i själva verket är de sämre för miljön än att använda en levande julgran (räknat med transport och allt tillkommande). En konstgjord julgran kan bara bli miljömässigt försvarbar om den används i mer än 20 år, vilket den sällan gör. [källa]

20th Century Fox skulle ”snygga till” strand inför filminspelning – skadade ekosystemet och stämdes…

20th Century Fox gjorde stora förändringar på den thailändska stranden (Ko Phi Phi Le) där filmen The Beach (2000) spelades in för att göra den mer paradisisk. Dessa förändringar inkluderade avlägsnande av växtlighet och andra ingrepp i miljön. Det ledde till kritik från miljöorganisationer och lokala myndigheter, och 20th Century Fox ställdes inför rätta för att ha skadat ekosystemet. Det var dock inte bara Fox som förlorade i rättegången, utan också det thailändska filmbolaget som var delaktig i filmproduktionen. [källa]

Små och kontrollerade skogsbränder är ofta bra för miljön…

Små, kontrollerade skogsbränder kan vara bra för miljön. Dessa bränder hjälper till att rensa ut dött trä och vegetation, frigöra näringsämnen i marken, och minska risken för större och mer förödande bränder genom att minska mängden brännbart material. De kan också gynna vissa växt- och djurarter som är anpassade till brandekologi. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

2
1 delning, 2 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win