Välj en sida

Det kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, deras respektive huvudsakliga ideologiska övertygelser (Kommunism samt Kapitalism) och deras respektive allierade stater, från omkring 1946, precis efter andra världskrigets slut, till omkring 1990. Som slutpunkter för konflikten nämns ofta Berlinmurens fall den 9 november 1989, återförenandet av Tyskland den 3 oktober 1990 och Sovjetunionens sammanbrott den 25 december 1991. Även Michail Gorbatjovs maktövertagande i Sovjetunionen i mars 1985 brukar ses som en viktig del. Med detta sagt bjuder vi på det mest bisarra som hände under kalla krigets gång.

Världens kanske mest detaljerade kartor…

Ryssland hade i hemlighet kartor så detaljerade över den kanadensiska Arktis under kalla kriget att vissa fartyg än idag använder dem istället för officiella kartor.

Kunde lätt urskilja falska pass…

Under det kalla kriget kunde Sovjetunionen se om ett sovjetisk pass var falsktillverkat eftersom häftklamrarna i deras verkliga pass var så dåliga på grund av den usla kvaliteten på metall i landet.

Fullt krig – kunde ha vandrat i rymden tillsammans

Sovjetunionen och USA förde till en början i seriösa samtal om att gemensamt gå ut i rymden tillsammans under det kalla kriget. Sovjetunionen accepterade nästan det hela, men sedan president Kennedy mördades och vicepresidenten Johnson tog över rollen i USA lades allt på is. Sovjetunionen litade inte på Johnson och planerna på gemensamma rymdexpeditioner föll tråkigt nog i graven.

Propaganda är a och o i krig…

Under det kalla kriget planerade USA att luftlandsätta enormt många kondomer märkta ”medium” över Sovjetunionen, för att demoralisera dem mot en anatomiskt överlägsen amerikansk armé.

Den falska porrfilmen som aldrig gick hem

Under det kalla kriget gjorde amerikanska CIA en pornografisk video med en person som skulle föreställa Indonesiens president i ett försök att misskreditera honom. Bland annat utformades en mask som efterliknade den indonesiska presidenten.