Välj en sida

Polio orsakas av ett virus som till en början infekterar människors övre luftvägar och stannar i tarmkanalen. För vissa infekterade sprider sig sedan viruset och infekterar ryggmärgens grå substans och kan då orsaka förlamning. Viruset är mycket smittsamt och därför drabbas främst barn, därav även benämningen barnförlamning. Med detta sagt kommer här tio fakta som du bör känna till om just polio!

Snart utrotat…

Sjukdomen har tidigare varit en stor orsak till dödförlamning och livslånga funktionsnedsättningar, men effektiva vaccinationsprogram har nu utrotat viruset i stora delar av världen. Enligt WHO var polio 2013 endemiskt endast i AfghanistanNigeria och Pakistan. Sedan september 2015 är polio inte längre endemiskt i Nigeria. I början av 2014 fanns många polioutbrott i AsienAfrika och Mellanöstern, men sedan dess har situationen förbättrats betydligt.

Dog av strömavbrott

Ett poliooffer hölls vid liv tack vare en metalltub i nästan 60 år bara för att olyckligtvis avlida när ett strömavbrott stängde ner hennes järnlunga.

Trodde att glass var orsaken till polioepidemi

Under år 1940 konstaterade forskare att konsumtion av glass var den främsta orsaken till polioepidemin, enbart baserad på statistiken att det fanns fler fall av polio på sommaren, vilket också var när barnen åt som mest glass.

Patenterade aldrig poliovaccinet

År 1955 valde forskaren Jonas Salk (bilden nedanför) att inte patentera sitt poliovaccin. Detta för att han ansåg att vaccinet tillhörde mänskligheten, inte honom personligen. Man uppskattar att han gick miste om en total summa på cirka sju miljarder dollar.

Vanligast i Pakistan

Immuniseringsinsatser har minskat poliofall med cirka 99%. I dag står landet Pakistan för uppskattningsvis 86% av alla nuvarande fall.

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

Epilepsi - från latinska "epilepsia" - är en samlingsgrupp med diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående...

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...