Kol (”carbo” på latin) är ett grundämne som har det kemiska tecknet C och atomnumret 6. Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler, där kol- och väteatomer ingår, för organiska. Oorganiska ämnen är således de ämnen som innehåller vilket som helst av de övriga grundämnena, utom både kol och väte samtidigt. Trots detta känner vi idag till fler organiska ämnen än icke-organiska. Men allt det här har du så klart redan lärt dig vid skolbänken, så här kommer istället tio fakta som du säkerligen inte kände till om grundämnet kol!

Var tionde soldat var gruvarbetare…

Cirka 10% av den totala militärstyrkan i Storbritannien under andra världskriget skickades inte till slagfältet, utan till kolgruvorna som i sin tur blev bränsle till krigsmaskiner. Några av dessa soldater släpptes inte från deras tjänst förrän två år efter krigets slut. De erkändes inte formellt för deras bidrag förrän år 1995.

Kärnkraft har räddat liv

Enligt amerikanska NASA hindrade användningen av kärnkraft i genomsnitt över 1,8 miljoner dödsfall över hela världen mellan åren 1971-2009 till följd av lägre luftförorening från minskad kolanvändning.

Brinner länge

När en kolgruva fattar eld, brinner den i årtionden – eller till och med århundraden. Det finns tusentals av dessa bränder världen över, och funnits ända sedan människan började att utvinna kol.

Illegal kolbrytning leder till allvarliga föroreningar

Illegala kolbrytningsaktiviteter i Mongoliet och det intensiva användandet av kol som bränns på enkla spisar har gjort en region i Mongoliet – som en gång var känd för sin friska luft – till en av världens mest förorenade platser.

Kolkraftverk och dess miljöpåverkan

Efter avvecklingen av kolkraftverk har TorontoKanada, varit dimfritt för första gången på över ett decennium.

10 fakta du antagligen inte visste om regnbågar

10 fakta du antagligen inte visste om regnbågar

Regnbågar är ett optiskt, meteorologiskt fenomen som uppträder som ett (nästintill) fullständigt ljusspektrum i form av en båge på himlen då solen lyser på nedfallande regn. En gammal sägen är att det ligger en kista med guld vid regnbågens slut. Dessvärre är det inte...

10 fakta du antagligen inte visste om Alperna

10 fakta du antagligen inte visste om Alperna

Alperna är en bergskedja med större delen belägen i Centraleuropa. Åtta länder har del av Alperna: Frankrike, Italien, Monaco, Schweiz, Liechtenstein, Tyskland, Österrike och Slovenien, som sträcker sig i en båge från området kring Nice och Genua vid Medelhavet,...