Sinnen är hos varelser – såväl djur som människor – de neurologiska och psykologiska system för perception av omvärlden och sig själva. Människans sinnen brukar delas upp i syn, hörsel, smak, lukt, känsel, balans och ”andra sinnen” – som inkluderar Termoception, Nociception, Proprioception och Interoceptorer. Även om vi vet lika lite om vårat egna sinne som vi vet om rymden är det något som det i dag forskas mycket om, och här följer tio fakta som du kanske inte kände till sedan tidigare!

Vi vet egentligen väldigt lite om sinnet…

Försök att förstå sig på sinnet går tillbaka till åtminstone till de gamla grekernaPlato, till exempel, trodde att sinnet förvärvade kunskap genom dygd, oberoende av sansupplevelseDescartes och Leibniz trodde också att sinnet fick kunskap genom tänkande och resonemang – eller med andra ord rationalism. I motsats till rationalism trodde empiriker, som AristotelesJohn Locke och David Hume, att sinnet får sin kunskap från erfarenheter.

Sinnet ändrar våra upplevelser och smaker…

I en studie gavs en grupp försökspersoner utan märkta prover av både Pepsi och Coca-Cola. Inte en enda av de fyra försökspersonerna kunde berätta skillnaden mellan de två drickorna. Testet upprepades sedan med de korrekta etiketterna påsatta. Tre av de fyra testarna föredrog då Coca-Cola. Faktum är att Coca-Cola-etiketten aktiverade delar av hjärnan i samband med sinnet (minne, självbild och kultur) som Pepsi-märket inte gjorde.

Osäkert om djur har liknande sinnen…

Ett sinne är generellt en förmåga genom vilken uppfattning av externa stimuli sker. Det kan också indirekt tala för att om mikroorganismer också har sinnen, så är sinnesverksamhet inte kopplat till kognition. Detta är diskutabelt och anknyter till huruvida alla livsformer har någon sorts förmåga till perception. Beteenden hos encellig organismer visar att de har förmåga att avläsa omvärlden och anpassa sig till den, men det betyder inte att de nödvändigtvis har något sinne.

Ett sinne kan definieras på många olika vis…

Sinnet är ett mer svårdefinierat begrepp. Alla vet ungefär vad det är, men olika vetenskaper och skilda religioner kan beskriva det på olika sätt. I vardagsspråket är sinnet ofta synonymt med tanken eller medvetandet och ibland även förnuftet, eller att sinnet utgörs av medveten upplevelse och intelligent tanke. Sinnet använder sinnen som syn, hörsel, känsel, lukt och smak för att inhämta information, men kan även använda tidigare inhämtad information och de känslor som hänger ihop med specifika minnen. I och med att en person inte kan ha allt i klart minne bör sinnet även arbeta med det omedvetna.

Aristoteles fastslog fem sinnen…

De klassiska fem sinnena, syn, hörsel, känsel, lukt, och smak fastslogs av Aristoteles på 300-talet f.Kr. I dagens läge anses allmänt att det finns åtta sinnen hos människor, och att det hos andra organismer finns åtminstone två till. Aristoteles kände inte heller till i lika hög grad som man gör idag att det kan ske samverkan mellan intryck från olika sinnen. I sådana situationer kan också vissa sinnesintryck dominera.

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

Ordet kidnappning - även kallat människorov - kommer från engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla", "norpa", "nappa". Straffrättsligt i Sverige rubriceras kidnappning som människorov eller, beroende på omständigheterna, olaga frihetsberövande eller...

10 fakta du antagligen inte visste om ditt öronvax

10 fakta du antagligen inte visste om ditt öronvax

Öronvax är som bekant de gul- eller brunaktiga, klibbiga och "mysiga" avsöndringar i örat på människan och många andra däggdjur. Öronvaxet tjänstgör huvudsakligen för att hålla huden i örat mjuk och fuktig, men även för att fånga upp och stoppa främmande föremål som...

10 extremt ovanliga och bisarra dödsfall som ägt rum

10 extremt ovanliga och bisarra dödsfall som ägt rum

När någon tragiskt nog dör ska man aldrig skratta eller skoja. För det är en tragedi. Men vissa dödsfall bör åtminstone diskuteras, eller nämnas - som dessa tio nedanför. Här finner du tio extremt ovanliga och ibland lite bisarra dödsfall som ägt rum! Det extremt...