4
4 points

När det kommer till andra världskriget så finns det en hel uppsjö av olika teorier om hur kriget hade kunnat få ett slut tidigare än vad det fick. Men det är just vad det är; teorier. Vi kommer aldrig någonsin få veta hur eller när krigets slut hade skett oavsett hur ledare och militär hade betett sig annorlunda. Men en sak är nog åtminstone ganska säker: kriget hade förmodligen fått sig ett slut lite tidigare, om det inte vore för de allierades gigantiska misstag och nonchalans. Vi har listat tio punkter nedanför med de allierades största missar under andra världskriget!

Slaget vid Hürtgenskogen…

Slaget vid Hürtgenskogen var ett utdraget slag från amerikanarnas sida under andra världskriget. Uppgifter om katastrofens verkliga omfattning förblev klassificerad fram till 1950-talet och är än idag fortfarande dåligt rapporterad i detalj. Det utdragna slaget varade i sex månader från september 1944 till februari 1945 och kostade cirka 33 000 amerikanare livet. Det fördröjde potentiellt slutet av andra världskriget i Europa med flera månader, eftersom amerikanerna inte kunde bryta sig igenom Westwall när vintern slog till och tvingades gräva ner sig och vänta till våren (mars 1945) för att starta någon form av offensiv in i hjärtat av Tyskland. Amerikanerna attackerade blint in i skogen dussintals gånger utan sina vanliga fördelar med pansarvärn och luftstöd, och betalade dyrt för det.

Den 28:e infanteridivisionen förlorade över 6 000 soldater under en vecka; 112:e infanteriregementet led 2 316 förluster av en auktoriserad styrka på 3 207 man. Det 9:e infanteriet drabbades av totalt 4 500 stupade soldater medan de avancerar mindre än 3,2 kilometer. Hela eller delar av elva divisioner och en Ranger-bataljon kastades in i skogen, tuggades upp och spottades ut av en kombination av dåligt väder och terräng, halvhjärtad planering och ett illvilligt, väl genomfört tyskt försvar.

Operation Cottage…

Även om detta inte var ett stort taktiskt misstag, och antalet dödsfall inte var så högt, så var det åtminstone en pinsam företeelse. Början på de två dagar långa striderna resulterade i 32 döda50 skadade och ytterligare några skadades från olika olyckor när amerikanarna och kanadensarna landade på ön Kiska som tillhör Alaska. Landstigningen skedde dock utan motstånd. De japanska styrkorna hade i hemlighet evakuerat ön hela två veckor tidigare under kraftig dimma. Förlusten av Attu Island gjorde deras position på Kiska farlig och oförsvarlig.

Under de efterföljande två dagarna gjorde de allierade trupperna flera misstag runt en tjock dimma, sprang in i varandra och hamnade i eldstrider. 28 amerikanare och fyra kanadensare bekräftades döda när eld öppnades mellan de allierade, och ytterligare 50 skadadesSnäppfällor som japanerna lämnade efter sig dödade några få soldater, och en japansk sjömina träffades av ett skepp och dödade ytterligare 71 soldater. Ytterligare 191 soldater försvann spårlöst under de två dagarna, troligen dödades de under eldgivning mellan de allierade och fällor som japanerna hade lagt ut. På grund av dålig planering och tjock dimma blev den största eldstriden bara mellan de allierade på en i princip obebodd ö.

Räden i Dieppe…

Räden i Dieppe var ganska katastrofal. Av de 6 000 män, mestadels kanadensare, som landade den dagen blev mer än hälften ihjälskjutna eller krigsfångar. Det fanns flera mål för räden; det primära målet var att inta en hamn på den franska kusten och hålla den i tillräckligt lång tid för att sätta den ur funktion. Detta skulle tillåta de allierade att testa sina vapen, taktik och krigsföring som förberedelse för den framtida invasionen av Frankrike. Det skulle också tjäna syftet att stärka den brittiska moralen och visa sovjeterna att deras allierade menade allvar med att öppna en andra front.

Själva landstigningen var dock en riktig dundermiss. Underrättelsetjänsten på landningsplatsen var dålig, många tyskars positioner hade förbisetts och strandterrängen undersöktes felaktigt för pansarvagnarnas lämplighet. Det förekom inget preliminärt bombardemang från luften och sjöbombningen var minimal. Ett otillräckligt antal stridsvagnar landade sent och fastnade snabbt i terrängen. Detta tvingade infanteriet att attackera maskingevärsplatser utan understöd, vilket ledde till stora förluster. RAF höll Luftwaffe i schack i början av dagen, men förlusterna började bli stora när brittiska jaktplan opererade vid gränsen för deras effektiva räckvidd. Vid denna tidpunkt i kriget var också RAF:s markstödstaktik mycket underutvecklad. Man tvingades till en reträtt efter bara fem timmar. Efteråt kallades de stora förlusterna – som var särskilt förödande för kanadensarna – ett nödvändigt ont. Det motiverades genom att hävda att underrättelsetjänsten och erfarenheterna från stränderna ledde direkt till framgångsrika landningar i Nordafrika och på Dag/dagen-d/en D.

Arakan-kampanjen…

Arakan-kampanjen (1942-43) hade alla inslag av både strategiskt och taktiskt misslyckande. Det planerades av en man som underskattade sin fiende, av en general som var för envis för att se att det han gjorde helt enkelt inte fungerade och av soldater som inte hade träningen för uppgiften till hands.

Arakan-kampanjen var den första trevande allierade attacken in i Burma, efter den japanska erövringen av landet tidigare 1942. Den brittiska armén och den brittisk-indiska armén var inte redo för offensiva aktioner i den svåra terräng de mötte, inte heller den civila. Regering, industri och transportinfrastruktur i östra Indien hade organiserats för att stödja armén vid gränsen till Burma. Japanska försvarare som ockuperade väl förberedda positioner slog flera gånger tillbaka de brittiska och indiska styrkorna, som sedan tvingades retirera när japanerna fick förstärkningar och gick till motangrepp. Allt som allt dog omkring 900 allierade soldater och 4 000 soldater skadades och försvann spårlöst.

Operation Market Garden…

Dwight D. Eisenhower skrev till George Catleet Marshall att storskaliga luftburna offensiver tog upp för mycket resurser och hade för liten effekt för deras mänskliga bekostnad. Staden Arnhem i Nederländerna – utan tvekan den största allierade luftburna katastrofen under andra världskriget – levde upp till det. I september 1944 skulle 1:a brittiska Airborne och de amerikanska 82:a och 101:a divisionerna upprätta en smal korridor i Nederländerna. Detta skulle sätta fart på den avstannade allierade framryckningen, öppna en väg för proviant och sätta de allierade i en utmärkt position att ta den resursrika Ruhr-regionen och slutligen ta sig in i hjärtat av Tyskland. Faktum är att fördelarna med en framgångsrik operation i Nederländerna skulle innebära att kriget eventuellt skulle kunnat fått sitt slut redan 1944, och det skulle också ha resulterat i flera efterkrigsfördelar. Dessa positiva effekter i kombination med ren frustration över de ofta inställda operationerna (på grund av vädret och markstyrkornas frammarsch) drev på en fortsättning av attacken mot Market Garden.

Denna operation var utan tvekan ett misslyckande totalt sett. Britterna hade levererat cirka 9 000 soldater nära Arnhem, men mindre än 2 500 återvände. Även om Arnhem övergavs, hölls korridoren mot upprepade attacker, och detta var i sig en avsevärd bedrift, eftersom den inkluderade de viktiga broarna över Maas och Waal, samt avsevärt ökade säkerheten i Antwerpen. Operationen underskattade fiendens opposition; överskattade den allierade förmågan att leverera, försörja och ansluta sig till de luftburna styrkorna; överträffade de luftburna styrkornas kapacitet; och allt som kunde gå fel, verkade också göra det. De totala allierade förlusterna uppgick till 15 326 – 17 200 soldater.

Det misslyckade försvaret av Belgien och Frankrike…

De första handlingarna (eller handlingsförlamningarna?) från de flesta av de allierade nationerna är en komedi av misstag. Det fanns en fullständig strategisk inkompetens från de allierade generalernas sida i många operationer. Oflexibilitet i försvaret, ett överdrivet beroende av statiska befästningar och oerfarenhet av mekaniserad infanteritaktik. Ett exempel: Motattacken vid Arras. Brittiska Matilda-stridsvagnar var faktiskt överlägsna de tyska stridsvagnarna på den tiden, mest på grund av att de hade mycket överlägsen pansarrustning. De kunde bryta igenom tyska linjer i kraft av att de var ogenomträngliga för tyska pansarvärnsvapen men var helt ostödda och förstördes så småningom av den smarta återanvändningen av luftvärnsvapen. Även om de allierade till en början gjorde vinster, slogs de tillbaka av tyska styrkor och tvingades till slut att dra sig tillbaka för att undvika inringning.

Vinterkriget…

Efter att ha undertecknat Molotov-Ribbentrop-pakten ansåg Sovjetunionen att de hade rätt att dela upp Östeuropa mellan sig och nazisterna. En del av detta skulle vara etableringen av baser i Finland liknande de baltiska länderna. De var också oroliga för en potentiell invasion mot Leningrad från finskt territorium, som ligger mindre än 3,2 mil bort.

Den 5 oktober kräver sovjeterna stora landområden nära Leningrad, vilket råkar omfatta alla de stora gränsbefästningarna, att dess försvar förstörs och att Finland skulle avstå från annat taktiskt värdefullt territorium och tillåta sovjeterna att etablera militärbaser för de kommande 30 åren framöver. Sovjetunionen skulle ge upp ett landområde dubbelt så stort men mycket mindre värdefullt både taktiskt och ekonomiskt i gengäld. Finland ger ett moterbjudande, där de är beredda att erbjuda ungefär hälften av det territorium som Sovjetunionen efterfrågar, men inte tillåta dem att etablera några militärbaser på finsk mark. Här slutar förhandlingarna och de gick ut i krig.

Finnarna kunde hålla ut hela vintern tills slutligen då deras huvudsakliga försvarslinje överväldigades i mars 1940. Vid slutet av vinterkriget hade finnarna lidit nästan 26 000 dödsoffer, med nästan 50 000 skadade eller tillfångatagna. De förlorade ytterligare 30 stridsvagnar och 60 flygplan. Å andra sidan led sovjeterna över 150 000 dödsoffer med ytterligare 190 000 sårade eller tillfångatagna samt 3 500 stridsvagnar och cirka 500 flygplan. Det fanns flera skäl till detta. Det största var det dåliga ledarskapet i Röda armén vid den tiden, inklusive den förvirrande befälsordningen som orsakades av politiska kommissarier och allvarliga förbiseenden i Finlands terräng och klimat.

Slaget om Kreta…

Antony Beevor hävdar att samväldet och de grekiska styrkorna under Bernard Freyberg borde ha kunnat besegra de tyska inkräktarna. Tyskarna saknade medel för att bestrida den kungliga flottan och iscensätta en amfibielandning, så de bestämde sig för att istället inleda ett luftburet anfall, ledd av Kurt Student. Detta skulle bli det första (och sista) större luftburna tyska anfallet under kriget.

För det första misslyckades de allierade med att förbättra infrastrukturen och kommunikationerna på Kreta tills invasionen praktiskt taget var nära förestående. Detta försvårade förflyttning av förnödenheter. Beevor hävdar dock att det största enskilda misslyckandet var en felaktig tolkning av underrättelsetjänst. Freyberg hade från början varit övertygad om att huvuddraget i invasionen skulle ske till sjöss och att alla luftburna strider bara skulle vara till understöd. Det var dock precis tvärtom. Han fick exklusiv tillgång till ULTRA-utskrifter som pekade mot ett stort luftburet anfall på ön, men misstolkade det som stöd för hans egen uppfattning. Som ett resultat höll han tillbaka många av sina reserver för att skydda sig mot strandlandningar (geografiska faktorer gjorde att de visste var eventuella landningar skulle behöva komma). När det luftburna anfallet kom, var huvudmålet Maleme, öns flygfält. De tyska fallskärmsjägarna var extremt illa utsatta under nedsläppet, på grund av dålig tysk underrättelsetjänststarkt allierat motstånd och en mycket fientlig civilbefolkning (som ofta dödade alla isolerade tyskar direkt).

Men tyskarna lyckades så småningom få ett mycket svagt grepp om flygfältet. Men på grund av sin misstolkning av tyskarnas planer och hindrandet av dåliga kommunikationer, gav sig Freyberg inte till någon större motattack förrän det var för sent. Då hade tillräckligt med tyska styrkor landat för att stridens slutgiltiga avslutning skulle vara säkrad. Många av de allierade styrkornas bästa formationer var extremt demoraliserade när de fick veta att trots sina egna avgörande lokala segrar på andra håll på ön, skulle de behöva evakuera oavsett. Nederlaget gav tyskarna en viktig medelhavsbas och ett flygfält och innebar att många allierade som inte kunde evakueras togs till fånga, vilket var cirka 17 000 soldater.

Stora utrensningen i Sovjetunionen…

Josef Stalin var mer rädd för sitt eget folk än en militär invasion från utlandet. Det höga rykte som officerskåren vunnit under inbördeskrigen, dess band till utländska socialister och dess preferens av vetenskaplig objektivitet framför politisk subjektivitet, ledde alla till rena massakern på hemmaplan. Till och med marskalker från Röda armén, som teoretikern marskalk Tukhachevsky, som utvecklade blixtkrigstekniker med Wehrmacht-officerare, dödades i den stora utrensningen i Sovjetunionen. Resultatet av att slakta kapabla officerare var naturligtvis att motverka innovation och skapa ett förbenat system som inte kunde anpassa sig taktiskt till krigets komplexitet. Goda officerare som Rokossovsky, som senare erövrade Preussen 1945, fängslades och torterades i gulag av etniska eller politiskt oklara skäl. Antony Beevers böcker om Stalingrad och Berlins fall ger utmärkta svar på många frågor, men de identifierar också en viktig orsak till Röda arméns vinster efter 1942: deras generaler återvann förtroende och tilläts under desperata omständigheter av Stalin att ibland vara oense med honom om taktiskt förande under krigets gång.

Ignoransen av militär underrättelsetjänst…

På grund av kommunist-ideologisk misstro och en solid rädsla för att dras in i ett stort krig, ignorerade Josef Stalin korrekta underrättelserapporter från brittiska SIS & Winston Churchill. Brittiska källor var ironiskt nog korrekta, men efterklokheten kan vara hård: rapporterna verkade definitivt vara självtjänande från en önation som desperat behöver en allierad i kriget mot nazisterna. Ändå ignorerade Stalin också sina egna internationella agenter, desertörer från de samlande Wehrmachtstyrkorna, såväl som observationer från fronten.

Stalins egen förutfattade mening om hur Hitler skulle bete sig ledde till flera dumma beslut. Enkelt uttryckt var Stalin en klar pragmatiker med en irrationell motvilja att höra motstridiga åsikter; han kunde inte drömma om att en ledare som Hitler skulle kasta sin tyngd mot en nation dubbelt så stor som Tyskland, och han skulle inte låta externa källor ändra den uppfattningen. Resultatet: den första veckan av Operation Barbarossa var Pearl Harbor gånger tusen. En ganska sofistikerad Röda arméns flygflotta massakrerades på marken. Tusentals flygplan förstördes, vilket gav Wehrmacht en sund teknisk fördel som de behöll fram till 1943. Om modern historia visar något, skapar luftmakt i kombination med en stark armé ett mycket kraftfullt anfall. Tyskarna kunde lätt dra fördel av andra sovjetiska misstag under hela kriget. De fick hjälp och stöd av enkel sovjetisk inkompetens


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

4
4 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
3
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
3
omg
win win
0
win