Pollenallergiker i Sverige…

De flesta pollenallergiker i Sverige är allergiska mot lövträd (som björk, al, hassel, asp, ek och bok), gräs och gråbo. Det sistnämnda kan ge stora besvär vid närkontakt

Symptom…

Själva symtomen hos pollenallergiker uppstår när pollenkorn kommer i kontakt med olika slemhinnor i näsan och luftvägarna, vilket leder till allergiska reaktioner där ämnen som exempelvis histamin frisätts. Detta kan bland annat leda till nysningarklådanästäpparinnsnuva, eller – i än värre fall – en svullen bindehinna (konjunktiva), gom samt hostatrötthetandnöd och klåda i hörselgångarna. På grund av korsallergi har många pollenallergiker allergiska besvär av en del födoämnen, framförallt frukter.

Pollen innehåller de manliga sexcellerna i växter…

Man kan säga att pollen är de manliga spermierna som producerar gametofyt av en växt. Ett pollenkorn innehåller både icke-reproduktiva celler, kända som vegetativa celler, och en reproduktiv eller generativ cell. I blommande växter produceras pollen i blomstammen. I barrträd produceras pollen i pollenkonusen.

Om du misstänker pollenallergi…

I regel behövs ingen särskild allergiutredning. Hösnuvesymtom med typisk säsong ger i regel diagnosen. Om någon allergiutredning behövs kan man använda pricktest eller IgE-blodprovstest, ofta kallade RAST-test. I sällsynta fall kan torra och känsliga slemhinnor ge allergiliknande symtom vid torrt väder med många partiklar i luften (våren). Allergimediciner kan då vara helt olämpliga eftersom vissa är uttorkande på slemhinnor.

Alternativa behandlingar…

Många allergiker använder alternativa behandlingar för sina besvär, men det är oklart om dessa behandlingar har någon effekt. Enstaka studier visar att pestskråp kan verka lindrande vid hösnuva, men fler oberoende studier behövs för att kunna göra några rekommendationer. Biverkningar och risker på längre sikt är ännu inte utredda.

10 fakta du antagligen inte visste om demens

10 fakta du antagligen inte visste om demens

Demens (av latin de 'utan' och mens 'sinne') är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan...