1
1 poäng

I skuggan av historien och genom tidernas lopp har mjältbrand (anthrax) stigit fram som en gåtfull och fruktad sjukdom. Denna bakteriella infektion, orsakad av Bacillus anthracis, har både fascinerat och skrämt mänskligheten. Från de gamla egyptiernas hieroglyfer till moderna forskares mikroskop, har jakten på förståelse för denna patogen drivit vetenskapen framåt.

Mjältbrandets historia är präglad av skräckscenarier och dramatiska ögonblick. Dess förmåga att påverka både människor och djur har gjort det till en global utmaning. Vi hoppas att dessa tio (hemska) fakta ska finna ditt intressen, hur motbjudande punkterna än kan vara! För här är tio fakta som du bör känna till om just mjältbrand!

En sporbildande bakterie orsakar mjältbrand – och det är avsevärt vanligare hos djur än människor…

Mjältbrand är en sällsynt men allvarlig sjukdom orsakad av sporbildande bakterien Bacillus anthracis. Mjältbrand är vanligare bland vilda djur och boskap än bland människor. Vilda djur, såsom nötkreatur, får och vilda betesdjur, kan drabbas av mjältbrand genom exponering för bakterien Bacillus anthracis i deras naturliga miljö. Människor kan också bli smittade, men det är relativt ovanligt och vanligtvis kopplat till yrkesmässig exponering, som hos personer som arbetar med djur eller i industrier där mjältbrand kan förekomma. [källa]

Kan användas som ett möjligt biologiskt vapen…

Strax efter terroristattackerna 2001 mot både World Trade Center och Pentagon i USA, skickade terrorister brev fyllda med mjältbrand till individer, där fem personer dödades och 17 andra blev sjuka. Det har förekommit andra liknande försök, vilket gör mjältbrand till ett stort bioterrorismvapen. [källa]

Mjältbrandsporer kan överleva i årtionden…

Studier har visat att mjältbrandssporer kan förbli aktiva i årtionden, beroende på deras värdar. Till exempel kan de sjukdomsframkallande organismerna överleva två år i vanligt vatten, ungefär ett decennium i mjölk och mer än 70 årsidentrådar. [källa]

Heroinbruk orsakade ett utbrott av mjältbrand år 2010…

År 2009, och även in på år 2010, rapporterades ett massivt mjältbrandsutbrott i delar av Storbritannien och Tyskland. Intressant nog tillskrevs spridningen genom brukandet av heroin.

Tydligen hade ett parti av drogen kommit i kontakt med ett infekterat djur när det smugglades till Skottland. Totalt avled 14 personer och över 100 personer blev allvarligt sjuka vid utbrottet. [källa]

Lyckligtvis finns det dock ett vaccin – men det är inte tillgängligt för allmänheten…

I Sverige är mjältbrandsvaccination inte rutinmässigt tillgänglig för allmänheten. Vaccination mot mjältbrand ges huvudsakligen till personer som befinner sig i specifika yrkesgrupper med ökad risk för exponering för mjältbrand, som till exempel personer som arbetar inom militären, laboratoriepersonal och vissa veterinärer. Beslut om vaccination tas ofta på arbetsplatsnivå baserat på yrkesrelaterad riskbedömning. [källa]

Gamar kan hjälpa till att stoppa mjältbrandsspridning…

Mjältbrand härstammar vanligtvis från djurkadaver, vilket ökar dess spridning. Gamar har dock starka magsyror som gör att de kan livnära sig på infekterade djur utan konsekvenser.

Dessutom svettas inte dessa rovfåglar, vilket utesluter möjligheten att ytterligare sprida sjukdomen genom fysisk kontakt. [källa]

De allierade hade planer på att infektera tyskarna i en massiv operation under andra världskriget…

1942 – mitt under det pågående andra världskriget – utarbetade den brittiska militären en plan för den tyska befolkningen. Operationen fick namnet ”Operation Vegetarian” och skulle gå ut på att man släppte tårtor infekterade med mjältbrand på tyska fält. De förutsäg att om korna åt tårtorna, som i sin tur gav föda åt människorna, skulle en stor del av den tyska befolkningen drabbas av mjältbrand.

Lyckligtvis såg aldrig denna planen dagens ljus. De över fem miljoner tårtor som var avsedda för operationen förstördes, och testplatsen i Skottland ansågs olämplig för mänsklig bostad fram till 1990-talet. [källa]

Ett 70-årigt renkadaver orsakade en gång ett utbrott av mjältbrand…

Efter att drygt 13 personerYamalhalvön i nordvästra Sibirien drabbades av ett mjältbrandsutbrott 2016, tillskrev medicinska experter orsaken till ett 70-årigt renkadaver. Detta var efter att sjukdomens sporer från det döda djuret aktiverades efter en ökad sommarvärmevåg som orsakade upptining av permafrost. [källa]

Mjältbrandens utmaningar i Sverige: Gårdskrisen på Gotland och åtgärder för framtiden…

Mjältbrand har varit en bekymmersam fråga även för oss här i Sverige, särskilt med tanke på dess påverkan på djur och lantbruk. En noterbar händelse inträffade 2011 när en gård på Gotland drabbades av mjältbrand. Händelsen resulterade i avlivning av boskap på gården och införandet av åtgärder för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen.

Efter 1961 har det skett dokumenterade mjältbrandsutbrott i Sverige även under åren 1981, 2008, 2011 (nämndes ovanför), 2013 och 2016. [källa]

En japansk religiös sekt misslyckades i ett försök att döda människor med hjälp av mjältbrand…

Under år 1993 släppte en religiös sekt i Japan, känd som Aum Shinrikyo, aerosoliserad mjältbrand i landets huvudstad Tokyo. I vad som varande några dagar räknade gärningsmännen med att tusentals civila skulle stryka med och dö.

Dessvärre (för dem) använde de en stam avsedd för boskapsvaccinationer, så istället för att skada deras mål finns det en möjlighet att de istället immuniserade dem mot det som var tänkt att döda dem så småningom. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win