Den näst största dödsorsaken var på grund av kylan…

Många soldater från bägge sidor dog av förfrysning under Koreakriget innan de ens hade nått slagfältet. Temperaturen i vissa områden sjönk till under nollstrecket under väldigt långa tidsperioder.

Användandet av amfetamin rapporterades först under Koreakriget…

Det var under Koreakriget som en intravenös användning av amfetamin först rapporterades. Några soldater utvecklade vanan att blanda heroin med amfetamin och injicerade sedan kombinationen i kroppen. Ett stort antal amerikanska soldater som återvände från Koreakriget tog med sig amfetamin hem till USA.

Sydkoreas huvudstad bytte nationsägare flitigt…

Sydkoreas huvudstad, Seoul, bytte nationsägare hela fyra gånger under kriget. Först ockuperades staden av nordkoreanerna den 28 juni 1950. Därefter återtog FN-styrkor staden under februari månad. I januari 1951 intog kineserna staden, men gav upp den efter bara två månader.

Amerikanarna gick med i kriget av mer än en anledning…

Amerikanarna gick inte med i konflikten enbart för att skydda sydkoreanerna från kommunismen, utan även också för att skydda Japan, som de trodde skulle bli det nästa landet i ledet att bli attackerade av det kommunistiska Nordkorea.

Nordkorea hade också kunnat befriats från kommunismen…

Inledningsvis ville USA försvara Sydkorea från Nordkoreas kommunism, men senare i kriget övertygade den amerikanska presidenten Truman FN om att det var dags att befria Nordkorea också. Under general MacArthurs ledning fick amerikanska och FN-trupper kontroll över större delar av Nordkorea. När Kina senare gick med i kriget ville MacArthur fortsätta att kämpa, trots Kinas överväldigande armé. President Truman sparkade MacArthur från sin position och ersatte honom med general Matthew Ridgway istället, som hade en mycket mer konservativ plan än att bara försvara Sydkorea.

10 fakta du antagligen inte visste om djurplågeri

10 fakta du antagligen inte visste om djurplågeri

Djurplågeri innebär att man tillfogar ett djur lidande eller missköter det. Vad som räknas som djurplågeri definieras i respektive lands lagar. Lagar mot djurplågeri skiljer sig kraftigt mellan länder. Vissa länder har inte någon lag som stoppar djurplågeri alls medan...

10 fakta du antagligen inte visste om Irakkriget

10 fakta du antagligen inte visste om Irakkriget

Irakkriget (av koalitionen officiellt kallat "Operation Iraqi Freedom") var en militär kampanj i Irak, som började i och med invasionen av Irak den 20 mars 2003, vilken genomfördes av en koalition av länder där Storbritanniens och framförallt USA:s insatser var mest...

10 fakta du antagligen inte visste om skulder

10 fakta du antagligen inte visste om skulder

En skuld är i ekonomi en legal förbindelse att gäldenär betala en summa pengar till borgenär som äger fordran, ofta inom visst datum, förfallodagen. Exempel är leverantörsskulder som är obetalda fakturor från leverantörer, samt bankkrediter och upplupna lönekostnader...